El Graner 16/20

Graner 16/20 és una taula de treball estable formada per 20 persones: 3 representants de cada associació (APDC i ACPD), 1 persona de referència del Mercat de les Flors, 1 persona de referència de l’ICUB, 1 persona d’una estructura de referència (La Caldera), 3 residents del Graner, 6 representants independents i l’equip de coordinació del Graner, que es reuniran durant 3 sessions de treball (18 de febrer, 23 de març, 14 d’abril i 26 d’abril per reflexionar i dialogar sobre les línies de futur i estratègia del GRANER com a centre de creació dedicat a la dansa i al llenguatge del cos i del moviment durant els pròxims 4 anys (2016-2020) i socialitzaran un document de treball dins el Festival Sismògraf, festival de dansa de Catalunya del 25 al 28 d’abril a Olot.

L’anàlisi de dades de 2014 és important per avaluar la gestió del GRANER, ja que al 2015 cal una reflexió i una anàlisi de les estratègies i accions portades a terme durant aquests primers 4 anys de trajectòria del centre.

Donar-se temps per contextualitzar la realitat actual del sector de la dansa i redibuixar conjuntament amb el sector organitzat, l’independent, l’administració pública i les estructures de referència (com hauria de respondre a un centre de creació com el GRANER en el seu segon període d’existència 2016-2020), és un exercici de corresponsabilitat conjuta entre totes les parts implicades que hi participen.

Cal aprofundir en les diferents percepcions d’obra, de creadors, de contextos de representativitat, de relació amb el públic, etc. i preguntar-nos junts com crear un espai motor de continguts teòric/pràctic/invisible/visible que propiciï el teixit artístic català i que aquest s’interconnecti amb el context i la comunitat del país, a la vegada que es creïn les condicions òptimes que permetin que : COS, PARAULA i MOVIMENT d’obra artística creïn una capa de teixit sensible per a la circulació de l’esfera internacional.

El punt de partida de la taula de treball són le següents 10 preguntes: 

Pregunta 1: El GRANER hauria de ser un projecte centrat en l’eix local/estatal, i/o un projecte transregional amb una forta relació internacional?

Pregunta 2: És necessari un cens de les companyies i creadors professionals en actiu del nostre context?

Pregunta 3: Un centre de creació com el GRANER hauria d’enfocar el seu treball i recolzament en una categoria concreta o hauria de trobar un equilibri entre les diferents madureses creatives?

Pregunta 4: Ha de ser un espai motor de contenidors per a la internacionalització de la dansa catalana i estatal?

Pregunta 5: Com hauria de ser el seu acompanyament? I quin hauria de ser el seu model? Més a prop d’un centre de producció pròpia, o més a prop d’un espai de mediació i diàleg entre totes les parts?

Pregunta 6: Un espai de creació com el GRANER, ha d’aportar contenidors de contingut a altres programacions?

Pregunta 7: L’estratègia de microsuport ( aportacions menors a 3.000€) a les coproduccions dels festivals locals, és una estrategia que cal afiançar recolçant així el teixit artístic? o seria millor que el GRANER tingui una convocatòria oberta de producció pròpia ?

Pregunta 8: La integració de la dansa a la quotidianitat dels centres educatius és un element clau per a la construcció de nous públics per a la dansa i les arts vives en general? Un espai com el GRANER ha de desenvolupar programes educatius?

Pregunta 9: Un centre de creació com el GRANER ha de fer de prescriptor i analista de continguts al voltant de la gestió, la mobilitat i altres temes d’interès per al sector?

Més info: MEMÒRIA GRANER 4 ANYS

TOT EL RELAT DE LES SESSIONS DE TREBALL I EL DOCUMENT GLOBAL FINAL ES POT CONSULTAR AQUÍ

 

Graner 16/20 és una taula de treball estable formada per 20 persones: 3 representants de cada associació (APDC i ACPD), 1 persona de referència del Mercat de les Flors, 1 persona de referència de l’ICUB, 1 persona d’una estructura de referència (La Caldera), 3 residents del Graner, 6 representants independents i l’equip de coordinació del Graner.

1 representant ICUB

1 reprsentant Mercat de les Flors

1 representant estructura de La Caldera: Alexis Eupierre

2 representants Graner: Cristina Alonso, Elena Carmona

3 residents Graner: María García Vera, Alejandra Aguirre, David Mallols

3 representants APDC: Sebastián García-Ferro, Cèsar Compte, Marta Riera

3 representants ACPDC: Fani Benages, Rosa Pino, Núria Botellé

6 creadors independents: Lipi Hernández, Tomàs Aragay, Sofia Asencio, Aimar Pérez-Galí, Cristina Blanco, David Márquez.