Big Bouncers

“I think you should wear something…”
(títol provisional)

En el procés d’investigació de la nostra darrera creació, BIG BOUNCE, indagàvem en el tema de l’origen, i els possibles futurs que sorgeixen d’un mateix punt de partida. En aquest darrer treball escènic , a partir de la temàtica de l’origen, es qüestionava la temporalitat del fet escènic i es proposava un joc a partir del qual es podien fer diverses lectures d’una mateixa acció, forma o moviment.

Arrel d’aquest procés de creació sorgeix l’ interès en treballar sobre la idea específica de la VERSIÓ. Volem investigar què significa versionar un treball, quines estratègies es poden utilitzar, què queda de l’original, quines noves lectures sorgeixen, etc. Volem dur a terme aquesta investigació prenent com a origen un material concret, per arribar a la creació d’una nova peça escènica: I think you should wear something… El material concret del qual partirem són dues peces escèniques anteriors de Mireia de Querol, (membre del Col·lectiu Big Bouncers): I think you should wear something yellow (2011) i I think you should wear something green (2012).

Big Bouncers és un col·lectiu artístic que reuneix les tres creadores independents Cecilia Colacrai, Anna Rubirola i Mireia de Querol.

El col·lectiu Big Bouncers neix de la necessitat de compartir coneixements, experiències i inquietuds al voltant de la creació escènica, l’exploració de les possibilitats del cos i de les seves eines expressives, i per últim la transmissió de coneixements. Totes elles són creadores independents residents a Barcelona. Han sigut integrants de CRIM (Creadors independents en moviment. 2011/2013), residents a La Caldera (des del 2009 al 2013), i actualment gestionen l’espai de creació La Visiva. Totes elles compten amb una àmplia trajectòria com a creadores en solitari o juntament amb altres artistes així com en la docència de la dansa. Comencen a treballar conjuntament al maig del 2012, compartint les seves inquietuds i desenvolupant una pràctica comú, , amb l’ interès d’investigar i aprofundir en els llenguatges escènics i generar una metodologia de treball pròpia. Des de l’inici, el treball del Col·lectiu, s’ha desenvolupat i articulat al voltant dels tres eixos d’acció: la creació de peces escèniques, la creació de treballs Site Specific per a espais no convencionals, i la oferta de tallers d’eines de composició per a la creació. Des del setembre de 2014 el Col·lectiu Big Bouncers gestiona l’espai de creació La visiva (www.lavisiva.org), que es converteix en la seva seu regular. En aquest espai s’hi desenvolupa una programació d’activitats relacionades amb la creació: tallers, residències artístiques, mostres de treballs en procés, etc. En paral·lel el Col·lectiu manté acords de residències amb altres espais tant nacionals com internacionals.

https://bigbouncers.wordpress.com/

Captura de pantalla 2015-01-22 a la(s) 20.01.24

Deixa un comentari