Graner

› Bressol

Presentació

Des del Graner concebem el cos i el moviment com a llenguatge fonamental a la primera etapa de la vida:

Autors com Ajuriaguerra i Wallon atorguen, des del naixement, una gran importància al moviment com a font de relació i comunicació. Així doncs, la funció tònica del cos esdevé com la primitiva per a l’intercanvi comunicatiu i les relacions interpersonals. També en el període que va dels 0 als 3 anys, tot allò que l’infant expressa i comunica ho fa a través del moviment i el món dels afectes i les emocions té una gran importància, doncs cos i ment estan en interacció recíproca i constant.

Finalment, considerem que el primer instrument de descoberta, d’exploració, d’investigació i d’aprenentatge de l’infant és el seu propi cos.

I és a partir d’aquests punts de referència que ens proposem compartir amb les escoles bressol una concepció de la dansa vinculada al moviment natural i espontani de l’ésser humà.

Cos i Moviment 0-3

El Projecte Cos i Moviment 0-3 es vertebra entorn un concepte de dansa vinculat al moviment lliure, natural i espontani de l’infant petit.

Partint de la premissa que el moviment és un factor essencial pel desenvolupament en la primera etapa de la vida, considerem que tota l’evolució de les capacitats físiques i motrius de l’infant petit esdevé una seqüència de dansa, una frase de moviment que s’inicia en la posició de panxa enlaire al nivell baix de l’espai i acaba en la bipedestació. Aquest procés també incorpora molts dels elements bàsics del llenguatge de la dansa ( com ara els diferents tipus de desplaçament, els nivells en l’espai, direccions, camins, trajectòries diverses, … ).

A partir de la complicitat de mestres, infants i les seves famílies, des del 2013 el Graner- Mercat de les Flors, acollits per l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) va iniciar el Projecte Cos i Moviment 0-3 per introduir la dansa i el moviment a l’Escola Bressol i actualment treballa amb més de 15 escoles bressol de Barcelona.

Els eixos de treball del projecte són:

  • Formació a educadores (oferir recursos, eines i continguts a través d’una formació vivencial perquè puguin ser els propis equips educatius els qui promoguin i afavoreixin el llenguatge del moviment i la dansa en infants de 0-3)
  • Assessoraments presencials a les escoles
  • Experiències artístiques a l’aula

 

MARC TEÒRIC DE REFERÈNCIA.

Una comprensió vers el llenguatge de la dansa, el cos i el moviment en l’infant de 0 a 3 anys i les seves implicacions en un projecte educatiu per a l’Escola Bressol.

Un dels reptes més importants que ens vam plantejar des del primer moment d’implementació del Projecte va ser el de trobar l’equilibri entre el “fer” i el “reflexionar”: en paral·lel al desenvolupament de les diferents accions que conformaven el projecte, teníem el desig de generar pensament entorn el cos i el moviment de l’infant petit.

Així doncs, amb finalitat divulgativa -i com a resultat de transitar pels camins del comprendre, en paraules de Loris Malaguzzi-, presentem el marc teòric de referència del Projecte Cos i Moviment 0-3.

Experiència artística aula

L’experiència artística a l’escola bressol és una de les accions que constitueixen el Projecte Cos i Moviment 0-3: una oportunitat que permet a infants i mestres gaudir d’una proposta coreogràfica que inspira i obre finestres simbòliques per viatjar a nous mons.

L’experiència artística a l’aula pretén tenir ressonàncies en el creador, l’equip educatiu i els infants:

  • A la creadora o el creador li permet la possibilitat de treballar des de la mirada i des de l’escolta de les capacitats, necessitats, interessos i desitjos de nadons i infants petits.
  • Per a les educadores esdevé una ocasió excel·lent per a reflexionar entorn algunes intervencions de la seva pràctica educativa diària.
  • Als infants els potencia actituds de sensibilitat vers el fenomen artístic i estètic i per afavorir la seva llibertat de moviment des del llenguatge de la dansa.

Caixa d'Eines

Des del Graner, el Centre de Creació del Cos i el Moviment de Barcelona, comencem el nou curs 2018-2019 oferint recursos i accions als centres educatius de La Marina a través d’una Caixa d’Eines.

Dins el marc del Pla de Barris, treballem per promoure i afavorir noves formes de relació, expressió, comunicació i aprenentatge en les diferents etapes educatives, aportant continguts formatius específics i sempre des de la mirada de l’art i del llenguatge del cos, el moviment i la dansa.

Els centres que hi participaran són:

-les Escoles Bressol Municipals Niu d’Infants, El Cotxet i Collserola

-l’Espai Familiar La Casa dels Colors

Articles pedagògics

Els articles que trobareu en aquest apartat tenen l’objectiu de compartir el marc conceptual entorn el llenguatge del cos i el moviment en la primera etapa de la vida de l’infant: els fonaments teòrics i metodològics que hem anat construint conjuntament amb els equips educatius de les escoles bressol i entorn els quals continuem reflexionant i evolucionant junts.

Tots els articles són de Gemma Palet, psicopedagoga, dansaterapeuta, graduada en dansa per a mestres i postgraduada en expressió, comunicació i llenguatges a la pràctica educativa.