DARD 1

La creació escènica actual està sostinguda pels centres de creació i de residències. Els teatres, i especialment els públics, dediquen pràcticament tota la seva activitat a programar actuacions i rares vegades són capaços de comprometre’s amb els processos de creació que porten a terme els artistes. Però sense processos de creació no hi ha obres i sense obres no hi ha programació possible. Avui dia, els centres de creació i de residències han assumit el paper d’acompanyar els artistes perquè puguin portar a terme els seus projectes. Un centre de creació no és un espai secundari, no és la germana petita i pobra dels teatres. Més aviat haurien de ser reconeguts com a agents culturals amb una gran capacitat de generar recursos, actuar en el seu entorn i transformar contextos culturals i socials. El fet que un espai-casa aculli i acompanyi un artista que està desenvolupant un procés de creació, multiplica en ell mateix les possibilitats i recursos de creixement i desenvolupament disponibles en un territori.

Els comentaris estan tancats.