Graner

› Educatius

Bressol

Des del Graner concebem el cos i el moviment com a llenguatge fonamental a la primera etapa de la vida: en el període que va dels 0 als 3 anys, tot allò que l’infant expressa i comunica ho fa a través del moviment i el món dels afectes i les emocions té una gran importància, doncs cos i ment estan en interacció recíproca i constant.

Infantil i primària

Dins el marc del Pla de Barris, treballarem per promoure i afavorir noves formes de relació, expressió, comunicació i aprenentatge en les diferents etapes educatives, aportant continguts formatius específics i sempre des de la mirada de l’art i del llenguatge del cos, el moviment i la dansa a infantil i primària en diàleg amb l’Escola Bàrkeno.

Graner -

Secundària i Batxillerat

En l’àmbit de Secundària i Batxillerat treballem amb  hem engegat L’AULA PERFORMATIVA a l’IES Montjuïc i amb el programa EN RESiDÈNCiA, un programa de l’Institut de Cultura de Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona, ideat en cooperació amb  l’associació A Bao A Qu.

Graner -

Professorat i mediadors

Des del Graner volem tenir una incidència real en els diferents estadis de la vida formativa de l’infant, per això ens vinculem a projectes ja existents i en mediem de nous, pensats en l’edat concreta de cada cicle formatiu…

Graner -