Graner

› Accions Bressol-Infantil (0-6)

Accions Bressol-Infantil (0-6) curs 2019-20

  • Taller a l’aula: ‘Desplegant la jungla’ amb les Big Bouncers *

L’aula es converteix en una petita jungla, on descobrim textures, colors i formes.

Una dansa que juga amb les catifes, les lianes i altres objectes d’aquest ecosiste­ma per convidar als infants a descobrir-lo a través del moviment lliure.

*Prepararem el taller amb cada equip docent: Compartirem estratègies per estimular l’expressió lliure dels infants a través del moviment, el ritme, el joc amb materials i la descoberta de l’espai.

  • Taller familiar: ‘Junts a la jungla’ amb les Big Bouncers

 Un espai on tota la família ve a moure’s junts, a descobrir a través del cos i el joc diferents materials que es van desplegant per crear la nostra jungla particular. Junts creem nous paisatges i juguem a moure’ns a través d’ells, per sobre, per sota, entre i a través!

I a més a més: col·laborem amb el projecte ‘Cos i Moviment 0-3’

Biografia Big Bouncers

Col·lectiu Big Bouncers: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai i Mireia de Querol. Totes elles són creadores independents residents a Barcelona. Compten amb una àmplia trajectòria com a creadores en solitari i juntament amb altres artistes, així com una àmplia experiència en la docència de la dansa. Comencen a treballar conjuntament al maig del 2012, compartint les seves inquietuds i desenvolupant una pràctica comuna, amb l’interès d’investigar i aprofundir en els llenguatges escènics i generar una metodologia de treball pròpia. Des de l’inici, el treball del Col·lectiu s’ha desenvolupat i articulat al voltant de tres eixos d’acció: la creació de peces escèniques, el treball de Performance en espais no convencionals i els tallers d’eines de composició per a la creació. Fins ara han estrenat les peces: Big Bounce (2013), Big Bounce Site Specific (2013), Doppelgänger (2014), I see a spider on the wall (2014), O.V.N.I (2017). Acte Reflex (2018) i Jungla (2018). Si estiguéssim soles en l’Univers seria una gran pèrdua d’espai (2019). El col·lectiu ha rebut el Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació emergent, FAD 2015, per la peça BIG BOUNCE. L’any 2018 són nominades als Premis de la Crítica de les Arts Escèniques (Catalunya) amb la peça O.V.N.I com a millor espectacle nacional de dansa. L’any 2019 el Mercat dels Flors (Barcelona) convida a Big Bouncers a presentar diverses peces pròpies i d’artistes vinculades al col·lectiu en el marc d’una Constel·lació dins de la seva programació.