Graner

› Educatius Graner curs 2019-20

Caixa d'Eines curs 2020-21 amb la mediació d'Arte Factum

Caixa d’Eines és el programa educatiu de Graner en el marc de del Pla de Barris de La Marina. Amb Caixa d’eines ens proposem teixir col·laboracions de llarga durada, flexibles i sense jerar­quies, per generar comunitat educativa en un sentit ampli: amb el professorat, els alumnes , les famílies, el barri i els creadors/es vinculats a Graner.

Treballem per promoure i afavorir noves formes de relació, expressió, comunicació i aprenentatge en les diferents etapes educatives, aportant continguts formatius específics i sempre des de la mirada del llenguatge del cos, el moviment i la dansa. Proposem una educació sobre pràctiques vives, oberta, imprevisible i en construcció. Amb espais i temps per decidir on posem l’atenció. Des de l’acompanyament i la confiança mútua, compartint reptes, inquietuds i complicitats.

El programa Caixa d’Eines 2020-21 compta per segon any consecutiu amb la mediació d’Arte Factum i porta per títol ‘Zones de contacte’.

ZONES DE CONTACTE, mediació a càrrec d’Arte Factum

Zones de contacte explora les relacions entre les arts vives i la pedagogia des d’una perspectiva que situa el cos, l’experimentació i la investigació a la frontissa entre l’escena artística i l’escena educativa. A través de la creació de comunitats d’aprenentatge i experiència que habiten els “entre-llocs” de l’art i l’educació, proposem donar-nos temps i espais on compartir preguntes sobre allò que fem i com ho fem, elaborar els sentits de les nostres pràctiques, i obrir espais de conversa on intercanviar eines, procediments, i maneres de fer pròpies. Aquests “entre-llocs” als quals apel·lem convoquen sabers diversos, veus encarnades i experiències situades per tal d’estranyar-nos, qüestionar-nos i comprometre’ns des del reconeixement mutu.

Prenent com a eixos l’escolta, l’observació i l’acció, el programa proposa una metodologia de treball basada en la col·laboració i el desplaçament de les posicions entre artistes, mestres i alumnes que facilita la transversalitat dels aprenentatges, fa circular les pràctiques i els sabers situats, i mobilitza els rols (de poder) que s’articulen entre qui ensenya i qui aprèn (a l’escena educativa), o qui actua i qui observa (a l’escena artística).

 Amb aquest joc de transferències i desplaçaments entre escenes, pràctiques, rols i sabers, volem impulsar dinàmiques on pensar l’art des de la pedagogia i la pedagogia des de l’art, obrint espais de confluència on experimentar amb les pràctiques i narratives de l’art i l’educació.

 La potència alliberadora del desplaçament i la col·laboració d’agents en qualitat d’iguals, esdevenen els fonaments metodològics d’una experiència que reivindica la polifonia com a arquitectura fonamental de la investigació, facilitant condicions per la invenció de nous camps d’acció entre les arts i les pedagogies.

 Eixos de la mediació:

 •  Transversalitat: Entenem la comunitat educativa en un sentit ampli, incloent-hi a alumnes, mestres, artistes i famílies a través de processos participatius i diàlegs oberts.
 • Col·laboració: Proposem dinàmiques de col·laboració orientades a crear comunitats d’aprenentatges basades en relacions horitzontals i de reconeixement mutu.
 • Proximitat: Ens interessa teixir vincles de proximitat, i col·laboracions a llarg termini amb els centres educatius del barri de la Marina.
 • Transdisciplinarietat: Entenem les arts vives com un marc cultural que explora les potencialitats de la vivencialitat en l’aprenentatge en un sentit ampli, i on dialoguen disciplines i llenguatges artístics molt diversos, liminals i no convencionals.
 • Corporalitat: Apostem per una pedagogia que reivindica el cos i l’experiència al centre dels processos de formació o aprenentatge.
 • Apoderament: Ens interessa propiciar processos d’apoderament i situacions d’agència compartida on les protagonistes de l’escena educativa i artística cooperen dins d’una ecologia basada en la re-apropiació, el reciclatge i la iteració de les pràctiques estètiques i pedagògiques.

Bio d’Artefactum

 Artefactum és un tàndem artístic format per Esther Blázquez i David Pérez que transita entre les arts en viu, l’educació i el pensament crític. Les seves propostes exploren la capacitat de les arts per desenvolupar artificis, dispositius i situacions que interroguen el present -cultural, social, educatiu-, obrint àmbits d’invenció i propiciant processos d’aprenentatges múltiples, situats i transversals.

www.artefactum.info


Amb les escoles:

 • Escola El Polvorí
 • Escola Enric Granados
 • EBM El Cotxet
 • EBM Niu d’infants
 • EBM Collserola
 • Espai familiar La casa dels colors
 • Escola SEAT
 • Escola Bàrkeno
 • Escola Ramon Casas
 • Institut Montjuïc
 • Institut Domènech i Montaner