Graner

› Educatius Graner curs 2019-20

Programa Caixa d'Eines curs 2019-20

Caixa d’Eines és el programa educatiu de Graner en el marc de del Pla de Barris de La Marina. Amb Caixa d’eines ens proposem teixir col·laboracions de llarga durada, flexibles i sense jerar­quies, per generar comunitat educativa en un sentit ampli: amb el professorat, els alumnes , les famílies, el barri i els creadors/es vinculats a Graner.

Treballem per promoure i afavorir noves formes de relació, expressió, comunicació i aprenentatge en les diferents etapes educatives, aportant continguts formatius específics i sempre des de la mirada del llenguatge del cos, el moviment i la dansa. Proposem una educació sobre pràctiques vives, oberta, imprevisible i en construcció. Amb espais i temps per decidir on posem l’atenció. Des de l’acompanyament i la confiança mútua, compartint reptes, inquietuds i complicitats.

El programa Caixa d’Eines 2019-20 compta amb la mediació d’Arte Factum i porta per títol ‘Zones de contacte’:

ZONES DE CONTACTE, mediació a càrrec d’Arte Factum

Ens agradaria reprendre la imatge de les string games* de de Vera Frenkel per a plantejar la mediació com un espai on entreteixir col·lectivament els llenguatges de l’art i l’educació. Entre el joc, l’escolta i la provocació aquesta imatge ens proposa una coreografia inesperada de moviments, posicions, maniobres i visions que es tiben, s’entrecreuen i com­ponen en un exercici compartit. Amb aquesta metàfora coreogràfica ens agradaria convidar-vos a entrar en una zona de contacte i ressonància on les pràctiques artístiques i pedagògiques es fonguin per a crear un altre lloc que tot just intuïm.

Partint de la simetria entre el fet escènic i el fet educatiu, la nostra línia de treball proposa un diàleg permanent entre el cos, la presència, el pensament i els límits, propiciant zones de contacte que provoquen aprenentatges transver­sals i espais per assajar noves formes de fer a l’aula. Prenent com a eix l’observació, l’escolta i l’atenció proposem un treball sobre la mirada que mobilitza els llocs, les posicions i els rols entre qui observa i qui actua, qui ensenya i qui aprèn, qui es mou i qui reposa, qui sap i qui no sap, qui pren la paraula i qui fa un silenci perquè puguem escoltar els seus accents.

*Les string games deriven de les string figures o cat’s cradle: un dels jocs més antics de la història, que consisteix en la composició de figures de corda passant un bri de fil entre les mans de dos o més jugadors/es.

Biografia Arte Factum

Arte Factum és un col·lectiu format per Esther Blázquez i David Pérez que transita entre les arts en viu, l’educació i el pensament crític. Les seves propostes exploren la capacitat de les arts per desenvolupar artificis, dispositius i situacions que interroguen el present -cultural, social, educatiu-, obrint àmbits d’invenció i propiciant processos d’aprenentatges múltiples, situats i transversals.

ACCIONS CURS 2019-20:

EXPERIÈNCIES A L’AULA:


BRESSOL – INFANTIL 0-6

 • Preparem el taller amb cada equip docent amb el col·lectiu Big Bouncers: compartirem estratègies per estimular l’expressió lliure dels infants a través del moviment, el ritme, el joc amb materials i la descoberta de l’espai.
 • Taller a l’aula ‘Desplegant la jungla’ amb el col·lectiu Big Bouncers: experència artística a l’aula on oferirem als infants una proposta de moviment rica que defuig els cànons de la dansa convencional, ampliant la percepció que tenen sobre el  propi cos.
 • Taller familiar ‘Junts a la jungla’ amb el col·lectiu Big Bouncers: convidem a les famílies a compartir un espai-temps de qualitat fora de les rutines diàries, a moure’ns juntes tot descobrint el llenguatge del cos de l’adult i de l’infant.

I a més a més: col·laborem amb el projecte COS I MOVIMENT 0-3

 PRIMÀRIA 6-12

 • Taller a l’aula amb el col·lectiu Iniciativa Sexual Femenina: Què passa amb les emocions dins l’aula? En aquest taller parlarem de fer-se un lloc segur per a l’estat físic violent, per cantar la ràbia, cantar la vergonya, cantar la por, cantar-ho tot.
 • Sessions amb el claustre amb el col·lectiu Arte Factum: prenent la partitura com un sistema d’escriptura transversal a totes les arts, practicarem exercicis de traducció corporal com a eines per treball dins l’aula.
 • Espectacle escolar ‘Caixa per guardar el buit’, de Fernanda Fragateiro i Aldara Bizzaro (Mercat Flors): activada pels cossos de dos ballarins, aquesta caixa s’obre, es plega, s’expandeix, i ens descobreix que el nostre cos també és un lloc per explorar.

SECUNDÀRIA 12-16

 • Espai d’experimentació ‘What is happening?’ amb el col·lectiu Arte Factum: crearem situacions d’aprenentatge a partir de la quotidianitat i els seus accidents, treballant amb allò inesperat, amb l’esdeveniment i des d’un pensar col·lectivament.
 • Taller a l’aula ‘Lenguas libres’ amb Alba Rihe i Laila Tafur: hackejarem el llenguatge colant-nos en els textos, encarnant les paraules, mastegant-les dislocant el seu significat o celebrant la seva sonoritat.
 • Sessions amb el claustre amb el col·lectiu Arte Factum: prenent la partitura com un sistema d’escriptura transversal a totes les arts, practicarem exercicis de traducció corporal com a eines per treball dins l’aula.

I a més a més: participem en el programa EN RESiDÈNCiA

FORMACIÓ PROFESSORAT


Trobades amb els equips docents i els artistes:

 • Presentació programa educatius el 21 d’octubre de 17:30 a 19:30h.
 • Sessió d’eines metodològiques i pràctica corporal el 28 de març de 10:30 a 13:30h
 • Tancament del programa el 8 de juny de 17:30 a 19:30h

I per seguir compartint…

Fora de classe, curs d’estiu sobre pedagogies i pràctiques corporals, adreçat a professorat de primària, secundària i batxillerat del barri de La Marina i obert a la ciutat (dates per concretar).