Escoles

Des del Graner volem tenir una incidència real en els diferents estadis de la vida formativa de l’infant, per això ens vinculem a projectes ja existents i en coordinem de nous, pensats en l’edat concreta de l’infant i amb la complicitat del professorat i la pròpia estructura i necessitats de les escoles que hi participen.

El projecte Escola Bressol és un projecte proposat pel Mercat de les Flors i el Graner. Acollit i coorganitzat per l’Institut d’Educació de Barcelona (IMEB), pilota al voltant de la formació i pretén atendre a tot el context educatiu de l’escola bressol: a les mestres, als infants i a les seves famílies.  Aquest projecte té com a objectius:

1.    Descobrir i aprofitar totes les potencialitats de moviment que té el cos tenint present cadascun dels estats de creixement en què es troba cada infant.
2.    Utilitzar i aprendre del moviment i la dansa per a créixer i sociabilitzar-se.
3.    Gaudir de la llibertat de moviment.
4.    Aprendre i descobrir noves metodologies i recursos per introduir la dansa, el moviment i l’art a l’escola.
5.    Aprendre a ser un espectador sensible en les arts escèniques.

El projecte Escola Bressol es desenvolupa a través d’un curs de formació per a mestres d’escola bressol (La Dansa com a eina per fomentar en l’infant la llibertat de moviment), la vivència d’una experiència artística com a espectador actiu (participar del festival “El més petit de Tots” al Mercat de les Flors i/o al Graner) i la formació i assessorament personal a cada escola, amb un treball personalitzat a l’aula.

El projecte “Creadors EN RESIDÈNCiA als instituts de Barcelona” és un programa de l’Institut de Cultura i del Consorci d’Educació de Barcelona, ideat en cooperació amb  l’associació A Bao A Qu.  En Residència introdueix la creació contemporània als centres públics d’educació secundària de la ciutat, a través del contacte directe i continuat d’un creador/a amb els estudiants.  Aquesta és la quarta edició, i la primera que s’obre a les arts escèniques, en concret al teatre i a la dansa.

L’objectiu d’ En Residència és convidar un creador per elaborar i compartir una obra, desenvolupada en col·laboració d’estudiants de secundària i amb signatura del propi artista, és a dir amb un compromís professional. El creador ha de transmetre tot el què comporta realitzar una obra artística, ha d’incloure els joves i fer-los partícips de tot el procés. Una bona manera de començar a provocar un diàleg artístic és a través de les seves obres per  generar-ne d’altres. Perquè això es porti a terme l’institut s’ha d’involucrar. Per una banda, cal entendre que es tracta d’un treball transversal on hi col·laboren diferents assignatures, i per una altra cal escollir un professor tutor que conduirà i animarà al grup classe. El creador anirà a l’institut dues hores a la setmana i el treball transversal serà una barreja de les aportacions de l’artista, les dels joves i  dels professors. La idea és generar una contaminació artística entre ells.

E.BRESSOL
Tipus de convocatòria: Per carta d’invitació
Període: Anual
Selecció: Comissió mixta de valoració_Graner / Festival Més Petit de Tots / Mercat de les Flors

E.INFANTIL-PRIMÀRIA
Tipus de convocatòria: Vinculat a la coproducció del Mercat de les Flors
Període: Programació de Temporada
Selecció: Comissió mixta de valoració_Graner / Mercat de les Flors

E.SECUNDÀRIA
Tipus de convocatòria: Per carta d’invitació
Període: Anual
Selecció: Comissió mixta de valoració_Graner / ICUB