Graner

› Notícies

El Graner participa en la residència de gestió de la comunitat d'aprenentatge FARO, en el marc del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz 2020

En paral·lel a la programació artística, el FIT 2020 proposa i acull un seguit de trobades, en diferents formats, de xarxes de treball, agents culturals, projectes i institucions de les arts escèniques d’Europa, Llatinoamèrica i el Mediterrani que destaquen pel seu interès a enfortir la col·laboració amb Iberoamèrica. Aquestes trobades, coordinades per Isabel Ferreira i Eduardo Bonito, tenen el propòsit de pensar i repensar els nous desafiaments, perspectives i oportunitats de futur que s’obren en aquests temps de canvis i incerteses.

La residència del grup FARO, del qual en form part Graner, és una de les quatre residències de gestió que formen part de les Trobades FIT 2020. Es celebra de dilluns 2 a dijous 5 de novembre i el seu objectiu principal és finalitzar un primer prototip de diagnòstic d’impacte de projectes culturals a través de les noves mètriques que el grup treballa des de gener de 2019. A la residència també hi participen membres dels projectes Reshape i Cultumetría.

També dins el FIT, estaran en residència de gestió altres tres projectes, que val la pena nombrar:  PID – Plataforma de Dansa Iberoamericana, que s’articula amb els ministeris de cultura de nou països, el projecte de cartografia “Pràctiques inspiradores de les arts vives a Iberoamèrica” i REDIV – Xarxa Iberoamericana de Videodansa, que actua des de 2004 i que reuneix vint-i-tres festivals.

Per tancar la residència, el 5 novembre  a les 17:00h s’ha programat una obertura-conversa al voltant dels “nous valors i mètriques per a la cultura”:
La producció artística i cultural genera valors que generalment s’escapen a la quantificació econòmica. Es fa necessari desenvolupar noves mètriques que ens permetin conèixer, analitzar i posar en valor aquesta riquesa intangible. De diverses maneres, tant des dels propis artistes, com des de gestors culturals i institucions, s’està generant una sensibilitat creixent davant aquesta problemàtica. En aquesta conversa hi participen persones, col·lectius i representants d’institucions que estan intentant desenvolupar i aplicar noves polítiques i maneres de valorar l’aportació de la cultura a la societat.

Què és i qui forma part de FARO?

FARO és una comunitat d’aprenentatge formada per agents culturals iberoamericans que des 2018 ve ajuntant forces per a una acció sociocultural més àmplia, efectiva i innovadora. El seu repte és adaptar les pràctiques a un escenari de transició global on la linearitat de les persones, materials, recursos i temps es confronta amb la exponencialitat d’un món en xarxa. Els objectius són cartografiar i col·locar en valor els propis recursos, processos i resultats tangibles i intangibles,  investigar noves mètriques i maneres d’avaluar les pràctiques en el sector de les Arts i la Cultura, capacitar la visualització i pronosticar futurs possibles, probables i desitjables i passar de l’egocentrisme a l’ecocentrisme.

Formen part de FARO agents culturals d’estructures diverses (públiques i privades) com ara Teatre de L’Artesà (El Prat de Llobregat), Centro Martadero (Cochabamba), Feboasoma, Laboratorio de Residuos Urbanos Sólidos (Buenos Aires), BAC – Bienal de las Artes del Cuerpo, Imagen y Movimiento (Madrid), Graner, centre de creació de dansa i arts vives (Barcelona), LABEA-Laboratorio de Arte y Ecología (Pamplona), Festival Fiver (Logroño). També hi col·laboren Centre del Carme Cultura Contemporànian (València), Teatro Abadía (Madrid), entre d’altres.

FARO es val de la Fluxonomía com a metodologia d’innovació en les pròpies pràctiques. La Fluxonomía és una barreja de Futuring i Noves Economies que integra la cultura al trípode de la sostenibilitat i ha estat desenvolupada per Lala Deheinzelin, fundadora del moviment Crie Futuros. La Fluxonomía combina les quatre economies que poden funcionar de manera exponencial: l’economia creativa, la compartida, la col·laborativa i el multivalor.

Info del programa complet de converses i trobades dins el FIT 2020 https://www.fitdecadiz.org/actos-complementarios