Internacionalització

El Graner treballa en diferents direccions pel que fa a la internacionalització. D’una banda col·labora i genera projectes de cooperació artística amb altres agents culturals d’àmbit local i nacional per promoure la internacionalització artística local i la visibilitat dels creadors locals vinculats al llenguatge del cos i del moviment (amb projectes com ara #FF80 amb el F Temporada Alta o la Finestra d’Internacionalització de la dansa catalana amb el F. Grec)’.

D’altra banda, formem part de projectes internacionals com ara modul-dance (cases de dansa d’Europa) o bé es troba en via de diàleg i cerca de recursos amb països amb línies d’ajuda internacional com ara Mèxic, Noruega o Brasil, amb l’objectiu de promoure la mobilitat artística.