La maleta pedagògica del Dan Dan Dansa

MALETA PEDAGÒGICA DEL DAN DAN DANSA

maleta

Us presentem la Maleta Pedagògica del Dan Dan Dansa del Mercat de les Flors que cada any s’ofereix en préstec a les escoles d’Infantil i Primària per mitjà dels CRP’s i els Teatres vinculats al Mercat de les Flors. La Maleta consta d’un dossier pedagògic que dona recursos per a treballar la dansa a l’aula, tenint present el bagatge del docent. Per això el llenguatge que s’utilitza en el dossier es una barreja entre els termes més pedagògics i els més creatius, flexibles i oberts. En aquest dossier s’explica i  s’introdueix uns 5 conceptes de dansa i s’acompanya d’unes activitats que es detallen per edats i per cicles educatius.

OBJECTIUS

 • Entendre la dansa des d’una perspectiva lúdica.
 • Descobrir la interrelació entre la història de la dansa i la dansa com la veiem actualment. Utilitzar el llenguatge del cos com una forma comunicativa i al mateix temps artística.
 • Motivar l’esperit de recerca de nous moviments i reforçar aquells propis de la nostra personalitat
 • Descobrir el moviment del cos en relació a un espai.
 • Percebre l’espai com a quelcom canviable i influenciable fins i tot a nivell de sentiments i de sensacions.
 • Experimentar i investigar moviments des de diferents fonts d’inspiració.
 • Opinar sobre la dansa que veiem o realitzem amb un criteri personal i fonamentat.
 • Identificar els recursos que veiem a l’escenari amb els treballats a l’aula. Avaluar i analitzar l’espectacle que hem vist. 

 maleta3

BLOCS O TEMÀTIQUES QUE APAREIXEN AL DOSSIER

BLOC 1 : Hi havia una vegada… una dansa.

Concepte: història de la Dansa

BLOC 2 : Un cos per ballar

Concepte: el cos

BLOC 3 : Inventem espais

Concepte: l’espai

BLOC 4 : Composem moviments

Concepte: la composició/inspiració

BLOC 5 : Anem al Mercat de les Flors

Concepte: producció escènica

DINS DE CADA BLOC hi trobarem:

 •  Explicació teòrica
 •  Recomanació d’estils musicals
 • Continguts: conceptes, estratègies i actituds, valors i normes; objectius;  avaluació per competències i competències vinculants.
 •  Títol de l’activitat

○Recurs didàctic.

○Organització d’aula.

○Activitat d’ensenyament/aprenentatge

(Si n’hi ha més d’una estan numerades)

○Suggeriment.

 Edat recomanada: Infantil (1er cicle i 2on cicle) i Primària (CI, CM, CS)

maleta2

Deixa un comentari