Graner

› FID

PRESENTACIÓ

La FID (Finestra d´Intenacionalització de la Dansa) és una taula d’internacionalització de la dansa catalana.

El Graner ha col·laborat en diferents edicions de la FID (Finestra d’Internacionalització de la Dansa), anteriorment anomenada IPAM. En cadascuna de les edicions el paper col·laboratiu del Graner ha estat diferent, sent l’edició FID 15 l’edició pròpiament mediada en la seva totalitat pel Graner, en diàleg amb el sector i amb la complicitat del SÂLMON<. Anteriorment, l’IPAM va tenir una edició 2013 vinculada al Performing Arts Meeting dins el Festival Grec, en el qual s’hi incorporà un itinerari específic de dansa, preparat amb el Mercat de les Flors i El Graner, amb la col·laboració del sector de la dansa catalana, i una edició 2014, vinculada també al Festival Grec però en aquesta ocasió sense repetir la fórmula d’exhibició de projectes catalans, sinó que es va fer un gir cap a la recerca d’aliances per tal de trobar futurs coproductors i estratègies de difusió per a la dansa feta a casa nostra de cara al 2015.

En totes les edicions l’objectiu de la FID ha estat crear un punt de trobada entre professionals i que, en base a aquesta trobada, es generi la internacionalització, distribució i venda de projectes.

FID 2015

La FID 2015 es va celebrar del 6 al 8 de desembre amb la complicitat del Festival SÂLMON< . Després de diferents sessions de treball col·laboratives obertes al sector es van configurant els objectius i la dinàmica de la FID 2015-

En les seves edicions anteriors (i dins l’IPAM, International Performing Arts Meeting), dissenyades i organitzades pel sector (representat tant per les associacions professionals com per agents independents), les institucions de referència i les administracions públiques, es van dur a terme diferents lògiques de funcionament i metodologies, acollint formats d’exhibició (locals i internacionals) i formats de trobada més dirigits a establir un treball en xarxa.

Després de diferents sessions de treball i en resposta al context local i a les dinàmiques i peticions del propi sector, l’edició 2015 es va centrar en la figura de l’artista i va donar visibilitat i un context apropiat al creador i a la seva capacitat extesa d’acció.

Es van seleccionar 8 artistes (o col·lectius artístics) per participar a la FID 2015. Els artistes seleccionats van ser corresponsables amb la comissió de treball estable de la FID del disseny i la presentació del seu univers creatiu, de la creació del diàleg amb la resta d’artistes seleccionats i de la seva articulació amb la realitat artística local (creant una ressonància amb aquest teixit local a partir de l’organització d’espais de socialització oberts).

Així doncs, la FID 2015 no es va tractar d’una finestra de creació o de producció d’obra nova sinó un espai de trobada per a professionals per aprofundir i donar difusió internacional a l’obra i a l’univers artístic dels 8 seleccionats.

FID / IPAM 2014

La segona edició de la Finestra d’Internacionalització de la Dansa es va dur a terme els dies 9 i 10 de juliol, i en aquesta ocasió no va repetir la fórmula d’exhibició de projectes catalans, sinó que es va concentrar en la recerca d’aliances per tal de trobar futurs coproductors i estratègies de difusió per a la dansa feta a casa nostra de cara al 2015.

La nova proposta de treball va voler reforçar la relació entre l’artista i els agents que en aquests moments produeixen dansa a Catalunya (bàsicament festivals d’arts escèniques), i es va acompanyar d’una finestra d’exhibició de companyies provinents de Brasil, Uruguai, Xile i Mèxic. També es va comptar amb una programació en paral·lel per tal de donar a conèixer l’univers artístic de la ciutat de Barcelona a partir de diferents itineraris.  Es va voler crear un nou dispositiu per tal de presentar l’artista no només des de la vessant de la producció sinó com a motor de tot un territori.

FID / IPAM 2013

La iniciativa de la Finestra d’internacionalització de la dansa catalana va sorgir arrel d’una sèrie de sessions de treball de la recentment constituïda Taula d’internacionalització de la dansa catalana amb la participació del Mercat de les Flors, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC), el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Ramon Llull, PICE i el Graner.

La Finestra es va organitzar amb la participació oberta a les companyies, i finalment es va integrar dins l’International Performing Arts Meeting (IPAM) en el marc del Festival Grec, on s’hi va presentar un itinerari de dansa i un itinerari multidisciplinar.  L’ itinerari específic de dansa, es va preparar amb el Mercat de les Flors i El Graner, amb la col·laboració del sector de la dansa catalana, on programadors i productors podran conèixer propostes artístiques nascudes als nostres escenaris, prèviament seleccionades, en una convocatòria oberta, per un jurat internacional d’experts. La metodologia de l’IPAM es basa en convocatòria oberta i treball en diàleg amb el sector.