Graner

› INTERPOLACIÓN

INTERPOLACIÓN

El Graner, amb el suport d’Iberescena (Programa de Residencias Iberescena 2014) i el Mercat de les Flors va realitzar el projecte Interpolación , un projecte internacional sota el paraigües de la publicació Ojo i del projecte Observatorio Transregional.

Interpolación fou una trobada de diàleg que posava atenció en la coincidència o no de les pràctiques artístiques entre diferents artistes de diferents contextos, a partir del concepte i definició d’interpolació, entesa com l’acció d’obtenir nous punts partint del coneixement conjunt discret de punts, entenent a la persona com un punt i al conjunt com la suma de persones.

Interpolació va ser una trobada de diàleg lliure sense marc entre 5 persones que es desconeixien per veure quines interpolacions de pensament artístic generaven entre elles.

En la seva primera edició del projecte els països i les creadores implicades van ser: Tania Solomonoff (Argentina-Mèxic), Ayala Hernández (Uruguay), Cristina Blanco (Espanya), Cláudia Müller (Brasil), Bárbara Pinto (Xile).

Totes elles van treballar una semana conjuntament i dues setmanes a títol individual al Graner durant la tardor de 2014.

Consulta el dossier d’INTERPOLACIÓN a continuació: