Graner

› PIEDRADURA

PIEDRADURA

PIEDRADURA és un espai de reflexió i pràctica per compartir coneixements propis de la creació artística i la pedagogia entre els artistes que formen part de la seva xarxa.

Els artistes que hi participen (Bárbara Sánchez, Guillem Mont & Jorge Dutor, Societat Doctor Alonso, Aimar Pérez Galí, Cristina Alonso, Jaime Conde-Salazar i Eduardo Bonito) generen una xarxa a través de la qual es vincula la seva activitat pedagògica, creant així contextos de formació. A partir d’aquí s’enriqueix la xarxa amb creuaments de les seves pràctiques pedagògiques, espais de reflexió i espais de trobada d’aprenentatge compartit.

PIEDRADURA s’interroga sobre el cos, la cultura visual i sonora, la sensibilitat, la crítica i l’ètica en un context de pràctica pedagògica i és acollit pel Graner.

Els principis generals de les pràctiques pedagògiques dels artistes implicats en PIEDRADURA són:

  • El coneixement és orgànic: El sistema d’ensenyament tradicional compartimenta el coneixement en assignatures i disciplines i les aïlla entre si. Entenem el coneixement com un tot i pot ser abordat de maneres molt diferents.
  • Ensenyem el que fem: Només oferim aquells processos i coneixements en els quals estem compromeses en les nostres pràctiques.
  • Transdisciplinarietat: Tots els sabers dialoguen entre si. Explorem àrees de coneixement i ens interessen especialment tots els camins que porten d’una realitat a una altra i enriqueixen les nostres possibilitats d’entendre i fer.
  • Projectes: Entenem la formació artística com un projecte que s’estén al llarg de tota la vida. Cada persona ha de traçar els seus camins lliurement atenent només al seu desig i les seves capacitats particulars d’entendre i conèixer. En les nostres pràctiques pedagògiques ens proposem acompanyar persones que decideixen no fer soles el seu camí.
  • Formació com a col·laboració: La manera més directa d’aprendre és col·laborant. PIEDRADURA planteja l’aprenentatge com el resultat de la col·laboració entre totes les persones que formen part de la comunitat educativa independentment de la seva edat, funció o ocupació.
  • Temps particulars: Cada individu és únic i cal respectar els temps individuals i la continuïtat de la tasca investigadora.

 

 

ACCIONS PIEDRADURA 2018-19

A càrrec d’EDUARDO BONITO

– Nom de l’activitat: TALLER APRECIACIÓN Y CURADURÍA PARA VIDEODANZA
– Dates i horaris: 16 de noviembre 2pm a 6pm
– Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller
– Context (entitats vinculades, acollidores): FIVM 2018 – Festival VideoMovimiento – Videodanza Colombia
– Lloc: Salón de Audiovisuales – Casa Republicana  – Universidad Jorge Tadeo Lozano
– Durada: 4h
– Dirigit a: professionals de la dansa i audiovisuals
Web

***************************************************************

A càrrec de JORGE DUTOR I GUILLEM MONT DE PALOL

– Nom de l’activitat: P.E.P.A. Programa de Entrenamientos y Prácticas Artísticas 2018/2019
– Dates i horaris: desembre 2018
– Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller
– Context (entitats vinculades, acollidores): La Poderosa (Barcelona)
– Lloc: La Poderosa
– Durada: 4 setmanes (un dia per setmana)
– Dirigit a: gent interessada en pràctiques artístiques relacionades amb el cos
Web

***************************************************************

A càrrec de JAIME CONDE-SALAZAR i AIMAR PÉREZ GALÍ

– Nom de l’activitat: TOUCHING IMPROVISATION LAB
– Dates i horaris: 17-19 de gener 2019
– Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller
– Context (entitats vinculades, acollidores): La Panera / L’Escorxador (Lleida)
– Lloc: La Panera
– Durada:
– Dirigit a:
Web

***************************************************************

A càrrec de JAIME CONDE-SALAZAR i AIMAR PÉREZ GALÍ

– Nom de l’activitat: TOUCHING IMPROVISATION LAB
– Dates i horaris: 9-12 d’abril 2019
– Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller
– Context (entitats vinculades, acollidores): La Casa Encendida
– Lloc: La Casa Encendida
– Durada: 16 h.
– Dirigit a: qualsevol persona que vulgui expandir les seves capacitats perceptives i sensorials de la pell per aplicar-les en la seva pràctica artística o professional quotidiana o en la seva vida diària. No és necessari cap tipus de formació artística prèvia.
Web