Graner

› Notícies

Convocatòria d'ajudes a la creació en residència Graner 2021 · procés de resolució

El Graner obre convocatòria per projectes en residència de gener a desembre del 2021. Aquesta convocatòria va dirigida a artistes , col·lectius, i altres professionals, locals i internacionals, que treballin en les àrees de la dansa i les arts vives, i que desenvolupin propostes de creació o d’investigació.

La convocatòria d’ajudes a la creació en residència 2021 s’articula en 4 modalitats:

• Residències de creació
• Residències d’investigació
• Residències de recerca en il·luminació escènica
• Artistes emergents

Les sol·licituds es podran presentar des del moment de la publicació de la present convocatòria fins el dia 14 d’octubre de 2020 (20h hora Barcelona).

BASE I FORMULARI DE SOL·LICITUD

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE PRESELECCIÓ I JURAT DE LA CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES