Graner

› Notícies

Oferta de treball al Graner: auxiliar administratiu

Per tal de garantir el funcionament en l’àrea administrativa del Graner, especialment durant la realització i tancament del Festival Sâlmon< es precisa la contractació d’un auxiliar administratiu especialitzat en gestió pública.

FUNCIONS

a) Generals
Garantir el suport administratiu i comptable del Festival Sâlmon< des de la seva incorporació fins al tancament del projecte i donar suport al Graner en les tasques administratives vinculades al funcionament general del projecte.
b) Específiques
1. Fer seguiment i suport administratiu del Graner en la part relativa a la gestió econòmica i jurídica, específicament del projecte SÂLMON<, i d’altres projectes si calgués.
2. Gestionar les eines específiques d’informàtica: programa de gestió administrativa (SAP), bases de dades, fulls de càlcul, i qualsevol altra aplicació informàtica requerida per elaborar memòries i informes.
3. Atendre les consultes de companyies i proveïdors externs relatives a la tramitació administrativa i
pressupostària.
4. Fer el seguiment de la contractació i de tota la documentació vinculada
5. Donar suport en la tramitació de la justificació de subvencions i altres ajuts associats al projecte.
6. Redactar documents segons les instruccions rebudes i els models subministrats i donar suport en la redacció de la memòria del projecte.
7. Realitzar el control d’ingressos i el quadre de la taquilla si és el cas.
8. Avaluar les activitats desenvolupades i col·laborar en el tancament administratiu del projecte.
9. Complir les normes de Seguretat, qualitat i Medi Ambient.
10. Portar a terme aquelles tasques que es precisin per al bon desenvolupament de les seves funcions

BASES DE L’OFERTA 

LÍMIT PRESENTACIÓ CANDIDATURES 7 de novembre de 2019
PREVISIÓ INICI CONTRACTE: 2 de desembre de 2019