Graner

› MODUL-DANCE

MODUL-DANCE

Modul-dance és un projecte de cooperació multianual (2010-2014) amb la participació de 20 cases de dansa europees de 16 països. El seu objectiu és donar suport al desenvolupament, la mobilitat i l’intercanvi dels artistes de dansa.

Després de tres seleccions (2010, 2011 i 2012), el projecte acull una comunitat de 52 artistes europeus. Els ofereix un marc per crear i presentar el seu treball davant de diverses audiències, tot unint diferents propostes, estètiques i sensibilitats sota un mateix paraigua. Els artistes desenvolupen una peça artística a Europa siguiendo un itinerario de 4 mòduls que consisteix en investigació, residència, producció i presentació. També reben consell dramaturgic i comparteixen un intens procés de diàleg amb les cases de dansa.

A banda, més de 40 artistes han estat convidats a dur a terme treball de recerca en el marc del programa Carte Blanche en una o més cases de dansa participants. Modul-dance organitza conferències i think tanks amb la idea de compartir reflexions i establir intercanvi crític entre les comunitats de la dansa, així com festivals i film screenings. El projecte aprofita les especificitats i la varietat de models de gestió dels seus partners per mantenir una xarxa de cooperació permanent i sostenible que traspassa fronteres i té vocació europea. La selecció d’artistes configura un mapa reflex de l’excel·lència artística i la diversitat estètica. Modul-dance es nodreix així de les diferències tot esdevenint una aposta, un model de treball per al futur de les arts escèniques i la gestió cultural a Europa i més enllà. El projecte opera sota el paraigua de la European Dancehouse Network (EDN) i rep el suport de la Comissió Europea mitjançant el seu Programa Cultura.

Més informació www.modul-dance.eu

Llegeix més sobre el projecte com un model de bones pràctiques: http://issuu.com/moduldance/docs/md-booklet-internet

RESIDÈNCIES MODUL-DANCE

Una de les particularitats del projecte Modul-dance és el programa pre-modular, que en forma de carta blanca ofereix als aristes residències de creació en les diferents cases de dansa que participen del projecte. Així doncs, en el període 2011-14 el Graner- Mercat de les Flors va tenir l’oportunitat de col·laborar en aquesta vessant del projecte Modul-dance, acollint artistes del programa i oferint cartes blanques a artistes locals per a poder desenvolupar residències artístiques en altres cases de dansa europees.

CONFERÈNCIES MODUL-DANCE

Part important del projecte Modul-dance, a l’hora de treballar en xarxa, són les conferències annuals de les cases de dansa que formen part del projecte. Cadascuna d’elles té un tema de treball, a part de servir per donar la benvinguda a les noves cases, fer valoració de les relacions establertes fins al moment i plantejar noves i futures línies de treball col·laboratives i internacionals.

 

En la seva edició 2014 i tancant el període de lideratge del Mercat de les Flors del projecte, la conferència annual fou organitzada pel Mercat de les Flors – Graner i es va vincular a l’edició del Festival SÂLMON< d’aquell any.

ALTRES ACTIVITATS MODUL-DANCE

Altres accions en les quals s’ha vist involucrat el Graner en relació al projecte Modul-Dance han estat contextos d’acompanyament en la mobilitat artística i think tanks. Dos exemples en són l’acció TAULA PER A 10 i el Think Tank sobre mobilitat artística en un context europeu (dins el Festival SÂLMON< 2012).

TAULA PER A 10: Una trobada-dinar d’acollida al Graner on l’artista en trànsit pot entrar en contacte amb agents culturals, artistes locals i públic general, i intercanviar-hi opinions i coneixements sobre creació contemporània, context i visibilitat dels processos de creació actuals.

THINK TANK MOBILITAT: Durant dos dies va tenir lloc al Mercat de les Flors, dins el Festival Sâlmon el THINK TANK SOBRE MOBILITAT ARTÍSTICA EN UN CONTEXT EUROPEU Conduia la sessió de debat-reflexió Agnès Henry, responsable de cooperació i projectes artístics de l’organització Extrapole. L’entrada era gratuïta i tant el primer dia com el segon van participar-hi diferents perfils vinculats a les arts del moviment i les pràctiques artístiques contemporànies (coreògrafs, gestors, directors de cases de dansa, etc.). El punt de partida, i de fet el concepte transversal de les dues sessions va ser una qüestió que planava sobre qualsevol ramificació del debat: què entenem per mobilitat? Després de conèixer breument l’experiència de cadascú i la seva relació amb la mobilitat es va intentar eixamplar el concepte i desvincular-lo de la seva vessant més productiva, que entén mobilitat com a venda dels projectes a altres mercats o la mobilitat pròpia d’una gira, contraposant mobilitat a circulació de les creacions.

 

MODUL - DANCE I EL FESTIVAL SÂLMON<

Les tres primeres edicions del Festival SÂLMON< estaven vinculades directament amb el Modul-dance i la programació del festival presentava artistes que havien participat en el projecte en diferents mòduls com ara recerca, residència i producció i en diferents països membres. El Graner actuava com a agent articulador de Modul-Dance mitjançant les residències artístiques que ofereia i les Cartes Blanques; petites finestres de treball a nivell internacional, ofertes a artistes catalans i nacionals per tal d’establir lligams amb altres espais de creació i generar sinèrgies artístiques. També participaven de SÂLMON< aquells artistes que havien desenvolupat un procés de residència al Graner i havien estat seleccionats per les comissàries del Festival.