Graner

› PEA

PRESENTACIÓ

El PEA (Projecte d’Expansió Artística) és un projecte pilot que posa en diàleg cultura, innovació i empresa, amb l’objectiu de desenvolupar models organitzatius i mètodes de col·laboració eficaços i respectuosos amb la creació artística. El PEA proposa assessorament i un disseny conjunt d’accions enfocades a la recerca i la creació d’una relació justa entre els agents culturals, tant a nivell nacional com internacional, centrada en el newmanagement. 

És molt freqüent que alguns artistes es trobin amb dificultats serioses per posar en circulació la seva feina i per poder establir una relació econòmica justa amb l’entorn en el qual es desenvolupa la seva tasca. Fins i tot propostes de gran valor artístic no aconsegueixen accedir ni als circuits professionales ni a un número d’espectadors que estigui d’acord amb la inversió humana i econòmica d’un projecte. Aquesta situació posa de manifest la necessitat de desenvolupar models organitzatius i mètodes de col·laboració que respectin les diferents maneres específiques de la creació artística i que, a la vegada, aconsegueixin ser eficaces en un sector tan complicat com és el de la cultura. Per aquest motiu, el Graner-Mercat de les Flors, amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, engeguen aquest projecte pilot pioner, que posa el focus en la viabilitat del diàleg entre les arts vives i la rentabilitat econòmica i l’organització empresarial.

El PEA (després d’una convocatòria oberta) compta amb un grup d’investigació de 5 creadors/cies que formaran part durant dos anys d’aquest programa d’investigació transdisciplinar, que neix amb l’objectiu de generar recursos organitzatius adaptats a les necessitats artístiques i a relacions eficaces amb el mercat de la cultura.  Al llarg d’aquest període es desenvoluparan de manera específica els diferents plans individuals d’expansió artística dels artistes, col·lectius o agrupacions seleccionades, que seran assessorats i acompanyats per un equip d’experts amb els quals dissenyaran accions concretes per millorar la relació amb el seu entorn econòmic i cultural. El PEA però, també s’obre al sector i oferirà part de la seva formació en format obert i generarà una sèrie de recursos i continguts que seran accessibles en format digital.

El PEA és un projecte innovador de newmanagement i cultura, que posa en diàleg les arts vives i la seva relació amb el mercat econòmic cultural.

Els cinc artistes que han estat seleccionats per formar part d’aquest primer PEA són: Societat Doctor Alonso, Aimar Pérez Galí, Bárbara Sánchez, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol i El Conde de Torrefiel.

 

PEA - PROJECTE PÈSOL

La primera trobada del PEA va tenir lloc els dies 26-28 de març de 2017 i va estat dirigida per Alfons Cornella*. Mitjançant sessions de treball de grups de 6 persones (cada grup té com a nucli un dels artistes o col·lectius seleccionats per formar part del PEA i d’altres perfils vinculats a la creació i / o a la innovació en un sentit ampli) s’ha dut a terme una formació en la metodologia Verne.

Aquesta metodologia, proposada per Alfons Cornella, ha estat el motor d’aquesta primera capacitació col·lectiva dins el PEA. Verne és un model que es defineix en base als objectius següents: crear cultura d’innovació, innovar des del model de negoci, organitzar cèl·lules d’innovació, desenvolupar prototips i llençar projectes, sempre des dels propis membres de l’organització, que analitzen la seva activitat i desenvolupen prototips per presentar als altres grups de treball i per avaluar-ne la seva sostenibilitat econòmica, en el cas que es concretin com a projectes.

Amb aquesta primera trobada PEA es va intentar obrir el propi projecte a altres creadors (convidats pels artistes seleccionats) i a altres perfils que enriquissin la trobada per la seva experiència professional, més vinculada a l’empresa i a la innovació en d’altres camps que no són els creatius. Creiem que una primera capacitació més vinculada a l’empresa va ser un bon disparador per situar-nos a tots plegats en el diàleg entre cultura i mercat cultural, a vegades difícil.

*Infonomia és una empresa de serveis d’innovació per a les organitzacions i empreses que volen dur a terme un procés de transformació davant els nous reptes de la societat del segle XXI. Infonomia va ser fundada a Barcelona fa més de 20 anys i ha dut a terme més de 100 projectes d’innovació i ha movilitzat a milers de persones inquietets al llarg d’aquests anys mitjançant la seva plataforma de col.laboració Co-Society i acaba de llançar una nova proposta internacional amb seu a la nostra ciutat, Institute of Next.

Amb la participació de: Societat Doctor Alonso, Quim Bigas, Toni Mesa, Margot Boixarent, Elena Carmona, Bet Pueyo, Marisol Lopez, Isaac Guilera, Bárbara Sánchez, Rocio Guzmán, María Cabeza de Vaca, Laida Aidaz, Nuria Diaz, Margarita Troguet, Oriol Pastor, Sonia Mulero, Vicente Arlandís, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol, Cris Celada, Soren Evison, Florine Lindner, Sandra Navarro, Alex Pigem, Bernat Grau, Begoña Vega, El Conde de Torrefiel, Clara Abello, Joan Gay, Eduardo Bonito, Marc Segarra, Javier Guerrero, Veronica Valentini, Armand Vilanova, Maria de Miguel, Laida Azkona, Aimar Pérez Galí, Isabel Bassas, Joan Pérez, Isabel Ferreira, Penélope Spyroponcon, Cristina Alonso, Oriol Pujoldevall, Leire Aranzasti, Jaime Conde Salazar, Alfons Cornella i Mònica d’Infonomia.

En aquesta primera sessió del PEA s’ha elaborat entre tots el següent mapa conceptural a partir de l’afirmació ‘M’agradaria poder’

PEA - TROBADA PONTÓS

Després d’una primera Acció PEA, que va dur-se a terme al Mercat de les Flors en un format de tres dies de sessions de treball obertes, amb la particpació dels creadors que formen part del PEA i d’altres artistes i perfils vinculats al sector cultural i a un sector empresarial i on es va fer una aproximació al món de l’organització empresarial, el grup d’investigació PEA es va reunir a porta tancada per dialogar al voltant de les següents preguntes: qui som, en quin punt estem i què esperem del PEA (16-17 d’abril).

Així mateix, Societat Doctor Alonso, Conde de Torrefiel, Aimar Pérez Galí, Bárbara Sánchez, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol van començar a definir el full de ruta de l’Acció 4 PEA que serà una trobada del grup en diàleg amb el festival DNA de Pamplona i el seu context.

Sofia Asencio ens explica en aquest vídeo sobre la trobada i sobre algunes de les reflexions i futures accions que en van sortir.

PEA - FESTIVAL DNA

A finals de maig el grup d’investigació PEA va partiricpar al Festival DNA, que va acollir una trobada del grup de treball en diàleg amb el CoLABoratorio del festival i el context artístic de Navarra. Com a fruit d’aquesta col·laboració amb el festival hem editat el segon ‘volum’ de l’autopublicació ‘Residències’. Hi trobareu els articles del primer volum (que sorgeixen de la col·laboració del Graner amb el PRO365 del Festival Sismògraf) i també textos nous de: Carmen Larraz, Laida Aldaz, Fernando Pérez, Centro Huarte, Neto Machado i Jorge Alencar.

 

PEA - BOOMBETA

Dins el passat cicle d’Art i Comunitat BooMBeta que es va dur a terme al Graner dins el marc del Grec Festival de Barcelona el passat juliol’17, es va realitzar una trobada de pensament de dos dies de durada, en la qual hi va participar el grup de treball PEA.

El segon dia de la trobada es va focalitzar enn les reflexions i els dubtes sobre un tema més concret i específic: economies.  Es va tractar de debatre, dialogar i qüestionar-nos sobre economies possibles. Així, es van proposar dos diàlegs proactius i oberts amb:

 • Hans Laguna: ‘Renda Bàsica Universal i cultura’.
 • Luz Muñoz: ‘Zapatistas i altres experiències’.

Hans Laguna va compartir una xerrada i va establir un diàleg amb el grup PEA (oberta al públic) sobre Renda Bàsica. Hans Laguna és un músic i productor resident a Barcelona. La seva obra abarca des de la cançó d’autor fins la música experimental, i ha dissenyat l’espai sonor de vàries produccions de teatre i dansa. Paral·lelament, Hans és sociòleg i escriu articles en diversos mitjans.

Aquí us deixem un article resultant d’aquella trobada.

 

 

PEA - FESTIVAL INTACTO

Eduardo Bonito, Sociedad Doctor Alonso, y Cristina Alonso, del grup de treball PEA, van participar a les ‘JORNADAS PROFESIONALES: Estrategias desde los nuevos espacios culturales: tácticas de supervivencia en la transmodernidad’, que es van dur a terme dins el marc del Festival INTACTO de Vitoria Gasteiz els dies 25-26 de novembre.

“Desde una mirada compleja y expandida a la sostenibilidad de nuestros espacios intentaremos abordar tres aspectos clave: posicionamiento ante las crisis, lógicas irrenunciables y propuestas creativas desde lógicas multi/pluri/inter/trans, aprendiendo de organizaciones que podrían representarnos a todas. Veremos y discutiremos así nuevas formas de organización y de estructuración no jerárquica, de gobernanza y toma de decisiones, de comunicación y cobertura colaborativa, de formación, de incidencia y de circulación, conociendo diversos casos y dinámicas participativas, para repensar y diseñar nuestros marcos de acción desde una lectura adecuada de nuestro tiempo y espacio. La dinamización de las jornadas irá a cargo de Fernando García Barros, director de mARTadero, un proyecto integral y multidimensional para el desarrollo y la transformación social que opera en y desde Cochabamba (Bolivia) en red con otros centros culturales. mARTadero tiene vocación de prototipo y de foco irradiador de creatividad y mejoras para el entorno, y realiza para ello un amplio espectro de actividades, partiendo de la cooperación entre artistas organizada y estructurada en siete áreas de creación (artes visuales, letras, artes escénicas, diseño gráfico y arquitectónico, cine y video, música, interacción social), de unos principios claros de acción y de siete programas de desarrollo social a través del arte.”

La dinamitazció de les jornades va anar a càrrec de Fernando García Barros, director de mARTadero, un projecte integral i multidimensional per al desenvolupament i la transformació social que opera des de i a Cochabamba (Bolívia), en xarxa amb altres centres culturals.

Així mateix, a la trobada es va incloure una assessoria /anàlisi personalitzada d’Economia 4D per part d’Eduardo Bonito, en relació a la gestió econòmica de cadascun dels artistes que formen part del PEA.

PEA - MEMÒRIA 17

Al llarg del 2017, en un primer any i una primera fase del projecte PEA (Projecte d’Expansió Artística) s’han dut a terme accions obertes al sector i en diàleg amb altres contextos i sessions a porta tancada de treball intern del grup per anar configurant els objectius de la segona fase (any 2018) i per establir les línies de desenvolupament de negoci que cadascun d’ells i en grup consideraven interessants.

Aquí us deixem la MEMÒRIA d’aquesta primera fase amb un registre de totes les accions que s’han realitzat.

PEA - OBJECTIUS 18

L’any 2018 és el segon any del projecte PEA, que després del treball continuat al llarg del 2017 continuarà treballant regularment en base a les següents línies de desenvolupament:

 • Eina oberta d’autogestió i anàlisi econòmic
 • Oficina artística col·lectiva vinculada a Europa
 • Academia independent (Acadèmia Deslocalitzada d’Arts Vives – ADAV)

Així doncs, els objectius concrets són:

 • DESENVOLUPAR recursos de gestió adminsitrativa i econòmica independent que puguin posar-se a disposició de la comunitat artística a través del projecte L’OFICINA.
 • AMPLIAR l’accés als recursos educatius de la comunitat artística vinculada a les Arts Vives, a través del desenvolupament del projecte ADAV.
 • CONTINUAR els processos d’investigació en els camps de l’autogestió i la innovació pedagògica a través de la celebració de jornades de treball mensuals i compartides.
 • COMPARTIR conclusions, recursos i projectes amb la comunitat artística, a través de trobades públiques i de la producció d’eines pràctiques que ajudin al desenvolupament artístic professional.
 • ESTABLIR línies de treball compartit i de complicitat amb entitats afins que permetin donar una continuïtat als projectes.

PEA 2018 compta amb el recolzament de:

EDN (European Dancehouse Network), Consorci del Mercat de les Flors, Festival GREC, Festival de Danza de la Ciudad de Bogotá, AC/E Acción Cultural de España e ICUB.

PEA - ATELIER EDN

Amb aquest Atelier dins el context FESTIVAL SÂLMON< 18,  dirigit a professionals de les arts escèniques i organitzat en el marc de les activitats d’EDN (European Dancehouse Network) amb el suport del programa Europa Creativa, es desenvolupa dins el festival un espai de diàleg, reflexió i creació de continguts al voltant del tema: artistes i estructures, com ens transformem?

El programa es va estructurar en dos dies: un primer dia comissariat pel Mercat de les Flors, articulat a partir d’ aquestes tres preguntes: Quin és el rol de l’ artista dins la institució? Com és aquest diàleg? Com ens transformem? I un segon dia comissariat pel grup d’ investigació del projecte PEA (Aimar Pérez Galí, Bárbara Sánchez, Societat Doctor Alonso, El Conde de Torrefiel, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol, Jaime Conde-Salazar, Eduardo Bonito, Elena Carmona i Cristina Alonso), al voltant de la innovació en la pedagogia artística, vinculat a la creació de l’ADAV (Acadèmia Deslocalitzada d’ Arts Vives), atravessada per la construcció d’ una nova oficina tècnica administrativa des d’ una lògica d’economia 4D.

Es va comptar amb la presència d’ Isidro López Aparicio de Liberus Artium Universitas (Madrid), Selina Blasco i Lila Insúa de Programas sin créditos(Madrid), entre d’altres participants. 

EDN és una xarxa de confiança i col·laboració entre 37 cases de dansa de 22 països europeus que comparteixen una visió comuna sobre el desenvolupament internacional de l’art de la dansa. Les cases de dansa disposen d’instal·lacions per a la producció, la investigació i la presentació de la dansa, sistemes de suport als coreògrafs i ballarins professionals i tenen una gestió artística independent. De manera paral·lela al seu programa anual organitzen activitats formatives, educatives i de formació i tenen un compromís continu amb la dansa i les matèries relacionades localment i internacional. Tot mantenint individualitats i diferències així com treballant horitzontalment en mètodes i pràctiques, els membres col·laboren per promoure la idea d’una Europa diversa, assegurar un futur sostenible per al sector de la dansa i enfortir la seva rellevància.

PEA (Programa d’Expansió Artística) és un projecte d’investigació del Graner que compta amb el suport de la Fundació Banc Sabadell.

PEA - FLUXONOMIA

Laboratori d’Economia 4D i Fluxonomia amb Lala Deheinzelin

El PEA (Programa d’Expansió Artística) ha organitzat les jornades “Laboratorio de prácticas constituyentes en economía 4D con Lala Deheinzelin i Fernando García”, una trobada pràctica-teòrica per prototipar exemples concrets d’aplicació d’economia 4D. La trobada ha estat acollida pel Festival DNA de Pamplona i va comptar amb la participació de: Aimar Pérez Galí, Jaime Conde Salazar, Barbara Sánchez, Elena Carmona, Caterina Valera, Félix Fernández, Tere Badia, Eduardo Bonito, Cristina Alonso, Natacha Melo, Isabel Ferreira, Fernando García i Lala Deheinzelin.

Lala Deheinzelin, especialista en noves economies, més info http://laladeheinzelin.com.br/ 

PEA es va establir per desenvolupar models organitzatius i mètodes de col·laboració eficaços i respectuosos amb la creació artística, amb el suport de la Fundació Banc Sabadell.  El projecte actual té una durada de dos anys i per a aquest moment se centra en el desenvolupament professional de quatre artistes, col·lectius o grups que van ser seleccionats per convocatòria oberta. Els artistes implicats han de tenir una carrera consolidada i una trajectòria artística reconeguda. També han de comprometre’s a participar en sessions de investigació transdisciplinar, socialització, formació, desenvolupament de projectes personals, continguts i metodologies. El 2018, PEA treballa en el disseny de dos projectes artístics que són complementaris i entrellaçats: la creació de PIEDRADURA i una Oficina d’Economia per al bé comú. Aquests dues iniciatives s’adrecen, d’una banda, a la necessitat actual d’oferir actualitzacions, independents i gratuïtes i recursos educatius a una comunitat artística cada vegada més activa i, de l’altra, respon a la necessitat de models de gestió econòmica i administrativa que respectin la naturalesa de treball artístic i permetin la desconnexió de les lògiques mercantilistes.

MEMÒRIA PEA 2018

Al llarg del 2018 el grup d’investigació PEA (Projecte d’Expansió Artística) ha dut a terme accions obertes al sector i en diàleg amb altres contextos i sessions a porta tancada de treball intern del grup per anar configurant les línies de desenvolupament dels projectes que s’estaven prototipant. Aquí us deixem la MEMÒRIA d’aquesta primera fase amb un registre de totes les accions que s’han realitzat.

PIEDRADURA

PIEDRADURA s’interroga sobre el cos, la cultura visual i sonora, la sensibilitat, la crítica i l’ètica en un context de pràctica pedagògica i és acollit pel Graner.

Els principis generals de les pràctiques pedagògiques dels artistes implicats en PIEDRADURA són:

 • El coneixement és orgànic: El sistema d’ensenyament tradicional compartimenta el coneixement en assignatures i disciplines i les aïlla entre si. Entenem el coneixement com un tot i pot ser abordat de maneres molt diferents.
 • Ensenyem el que fem: Només oferim aquells processos i coneixements en els quals estem compromeses en les nostres pràctiques.
 • Transdisciplinarietat: Tots els sabers dialoguen entre si. Explorem àrees de coneixement i ens interessen especialment tots els camins que porten d’una realitat a una altra i enriqueixen les nostres possibilitats d’entendre i fer.
 • Projectes: Entenem la formació artística com un projecte que s’estén al llarg de tota la vida. Cada persona ha de traçar els seus camins lliurement atenent només al seu desig i les seves capacitats particulars d’entendre i conèixer. En les nostres pràctiques pedagògiques ens proposem acompanyar persones que decideixen no fer soles el seu camí.
 • Formació com a col·laboració: La manera més directa d’aprendre és col·laborant. PIEDRADURA planteja l’aprenentatge com el resultat de la col·laboració entre totes les persones que formen part de la comunitat educativa independentment de la seva edat, funció o ocupació.
 • Temps particulars: Cada individu és únic i cal respectar els temps individuals i la continuïtat de la tasca investigadora.

 

ACCIONS PIEDRADURA

A càrrec d’ EDUARDO BONITO

– Nom de l’activitat: TALLER APRECIACIÓN Y CURADURÍA PARA VIDEODANZA
– Dates i horaris: 16 de noviembre 2pm a 6pm
– Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller
– Context (entitats vinculades, acollidores): FIVM 2018 – Festival VideoMovimiento – Videodanza Colombia
– Lloc: Salón de Audiovisuales – Casa Republicana  – Universidad Jorge Tadeo Lozano
– Durada: 4h
– Dirigit a: professionals de la dansa i audiovisuals
Web

***************************************************************

A càrrec de JORGE DUTOR I GUILLEM MONT DE PALOL

– Nom de l’activitat: P.E.P.A. Programa de Entrenamientos y Prácticas Artísticas 2018/2019
– Dates i horaris: desembre 2018
– Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller
– Context (entitats vinculades, acollidores): La Poderosa (Barcelona)
– Lloc: La Poderosa
– Durada: 4 setmanes (un dia per setmana)
– Dirigit a: gent interessada en pràctiques artístiques relacionades amb el cos
Web

***************************************************************

A càrrec de JAIME CONDE-SALAZAR i AIMAR PÉREZ GALÍ

– Nom de l’activitat: TOUCHING IMPROVISATION LAB
– Dates i horaris: 17-19 de gener 2019
– Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller
– Context (entitats vinculades, acollidores): La Panera / L’Escorxador (Lleida)
– Lloc: La Panera
– Durada:
– Dirigit a:
Web

***************************************************************

A càrrec de JAIME CONDE-SALAZAR i AIMAR PÉREZ GALÍ

– Nom de l’activitat: TOUCHING IMPROVISATION LAB
– Dates i horaris: 9-12 d’abril 2019
– Tipologia (seminari, taller, curs, etc): Taller
– Context (entitats vinculades, acollidores): La Casa Encendida
– Lloc: La Casa Encendida
– Durada: 16 h.
– Dirigit a: qualsevol persona que vulgui expandir les seves capacitats perceptives i sensorials de la pell per aplicar-les en la seva pràctica artística o professional quotidiana o en la seva vida diària. No és necessari cap tipus de formació artística prèvia.
Web