Graner

› Residències

Big Bouncers

, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Col·lectiu Big Bouncers: Anna Rubirola , Cecilia Colacrai i Mireia de Querol. Totes elles són creadores independents residents a Barcelona. Actualment gestionen les activitats de l’espai de creació La Visiva (Barcelona), i formen part del nou projecte de La Caldera. Compten amb una àmplia trajectòria com a creadores en solitari o juntament amb altres artistes així com en la docència de la dansa. El col·lectiu ha rebut el Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació emergent, FAD 2015, per la peça BIG BOUNCE.
Comencen a treballar conjuntament al maig del 2012. Des de l’inici el treball del col·lectiu s’ha desenvolupat i articulat al voltant de tres eixos d’acció: la creació de peces escèniques, la creació de performances per espais no convencionals “site specific”, i la pedagogia. Fins ara han estrenat les peces: Big Bounce (2013), Big Bounce Site Specific (2013), Doppelgänger (2014), I see a spider on the wall (2014) i O.V.N.I. (2017).

https://bigbouncers.wordpress.com/

  • 2014 · col·laboració cicle Dansa Ara · Big Bounce site specific
  • 2015 · convocatòria oberta · I think you should wear something…
  • 2016 · col·laboració Sismògraf · O.V.N.I.
  • 2017 · col·laboració Sismògraf · O.V.N.I.
  • 2018 · col·laboració Festival Sâlmon< · O.V.N.I.