Graner

› Residències

Brice Bernier

Col·laboracions, 2015
Després de formar part del col·lectiu de KLP de hip-hop, Brice va crear el seu primer solo a finals de 2015, on inicia una investigació a mig camí del hip-hop i la tecnologia.
  • 2015 · col·laboració Théâtre de la Ville · J’y arrive pas