Graner

› Residències

Colectivo N-340

Col·laboracions, Convocatòria pública, 2015

Colectivo N-340 és un equip d’investigació en arts a la recerca de metodologies de treball col·laboratiu. Els seus integrants es van conèixer en el Màster de Pràctica Escènica i Cultura Visual d’Arte-a, la UCLM i el Museu Reina Sofía de Madrid, un context d’investigació pràctica on qüestionar i reflexionar de forma crítica sobre la relació entre teoria i pràctica en l’àmbit de les arts escèniques i visuals. Entenen el pensament, la pràctica artística i la producció com elements interrelacionats al mateix nivell en el procés de creació. El seu projecte busca els límits i el compromís amb l’experiència artística. (David Mallols, Diana Delgado-Ureña, Itxaso Corral i Óscar Bueno.)

http://www.sincroniasalioli.com/

  • 2015 · convocatòria pública · Carretera N-340
  • 2015 · col·laboració Festival Sâlmon< · Carretera N-340