Graner

› Residències

Cristina Nuñez

Col·laboracions, 2012

Cristina treballa en el camp de les arts escèniques com a creadora, intèrpret i docent. Desenvolupa el seu treball en l’àmbit del moviment i la dansa participant en projectes de recerca, creació i aprenentatge en els últims 15 anys. L’any 1999 inicia estudis d’Art Dramàtic a l’Escola Oficial d’Art Dramàtic de València on es va llicenciar. En paral·lel, comença la seva formació en dansa contemporània i moviment. Comença a treballar en diverses peces com a intèrpret, principalment, al Teatre de Los Manantiales i a fer classes de moviment. L’any 2008 es trasllada a Barcelona, ​​on cursa un màster en Dramatúrgia a l’Institut del Teatre i treballa com a intèrpret amb diversos artistes independents com Sergi Faustino, El Conde de Torrefiel, Xavier Le Roy, entre d’altres. Continua estudiant el cos i el moviment a través del training a Body Weather amb Andrés Corchero i Rosa Muñoz i de diversos laboratoris de moviment.
En aquesta període comença a desenvolupar les seves pròpies peces amb suports de diferents institucions i centres com La Porta, La Poderosa, La Caldera, BAD … En les seves peces explora les relacions entre la presència física, l’espai i la imatge a través de la instal·lació, el moviment i el site specific.

http://cristinanunezperformer.weebly.com/

  • 2012 · col·laboració amb La Poderosa · Bang Bang