Graner

› Residències

Múcab Dans

Col·laboracions, 2013

Múcab Dans és una companyia de dansa, amb base entre Barcelona i Girona, que neix amb la idea de crear espectacles pluridisciplinaris, combinant les arts escèniques i les visuals, per trobar un llenguatge propi en els seus Treballs amb l’objectiu de fer arribar, al públic general, el llenguatge del moviment. Plantegen les seves creacions tenint en compte la sensibilitat i experiència del públic per apropar-lo a una disciplina, la dansa, a vegades llunyana. Treballen amb les noves tecnologies i la multimèdia com a element escenogràfic interactiu, per donar una nova dimensió escènica, sempre al servei de la dramatúrgia i de la coreografia, en la recerca d’una nova visió de la dansa i en la manera d’explicar coses.

http://www.bacum.info/

  • 2013 · col·laboració Festival TNT · Carícies de ferro