Graner

› Residències

Paula Montecinos

Convocatòria pública, 2016

Creadora en dansa i performance vinculada a àmbits d’experimentació escènica i  investigació d’encreuaments entre diversos contextos de producció i formes d’art. El seu treball artístic explora pràctiques performatives relacionades amb el cos i la sonoritat, com a estratègia per produir canvis en les escales habituals de percepció i rondar el que tenen d’indeterminat, intens i topològic les experiències.  Li interessen les pol·linitzacions entre formats escènics, la improvisació i instal·lació sonora i l’activació de xarxes de pensament i col·laboració entre persones i disciplines.

  • 2016 · convocatòria pública · Embodying sonic topography