Graner

› Residències

Rocío Guzmán

Col·laboracions, 2015

Rocío Guzmán és una artista multidisciplinària, cantant, ballarina i directora de creacions escèniques diverses. El 1993 inicia els seus estudis en Filosofia, al mateix temps que comença a treballar amb diferents grups i companyies de teatre professional. En aquest mateix any cursa els seus estudis de dansa contemporània. Durant tots aquests anys treballa en la investigació del teatre físic i la dansa, i decideix centrar-se en l’estudi del cant. El 2001 viatja a París a l’escola de veu experimental Panthéâtre (Roy Hart). Des de llavors ha treballat com a traductora, assistent artístic i mestra en projectes internacionals de veu. Comença llavors a centrar-se en l’estudi de la música sefardita, influència àrab i flamenca, en conjunció amb altres folklores més llunyans d’Amèrica Llatina, aportant un toc de contemporaneïtat a la seva lectura de la música folklòrica. A la seva veu, s’afegeix una posada en escena i presència de gran valor, la importància de la dansa i la interpretació en el seu concepte de posada en escena musical, on afegeix el seu gra de sorra a una lectura i nova barreja de la música tradicional. Treballa tant en l’àmbit de l’ensenyament del cant i la dansa contemporània, com en la creació artística i musical.

http://rocioguzman.com/

  • 2015 · col·laboració Mes de Danza · Surrender