Graner

› Residències

Roser Tutusaus i Joan Català

Col·laboracions, 2015, 2016

Joan Català Carrasco (Barcelona 1978)

Inquiet i de mirada curiosa sobre les arts plàstiques i del moviment on el cos i/o els objectes siguin els comunicadors. Entén el fet escènic com un espai de diàleg entre l’humà, l’objecte i l’entorn, on el joc i el treball embasten amb les eines, les vivències i les idees que cada un porta

Roser Tutusaus (Tarragona, 1985)

Ballarina en un sentit expandit del terme. Li agrada el moviment en totes les seves vessants tant artístiques, esportives, marcials, meditatives o lectives. Busca en el cos totes les possibles maneres de comunicar-lo i comunicar-se. Entén el fet escènic des del detall, la particularitat, la simplicitat, el sentit de l’ humor, l’acció física i l’entrega personal

https://rosertutusaus.wordpress.com/

http://www.joancatala.pro/

  • 2015 · col·laboració Sismògraf i Escena Poblenou · Menar
  • 2016 · col·laboració L’Auditori · 5.100 m/s