Graner

› Residències

Trànsit Dansa

Col·laboracions, 2012

El 1985 Maria Rovira crea la Companyia Trànsit a Mataró com a ballarina i coreògrafa, amb el propòsit d’establir una companyia resident a la seva ciutat natal amb una doble finalitat i objectiu: projectar nacionalment i internacional la companyia i treballar pedagògicament la dansa i els públics. Des dels seus orígens, doncs, la companyia Trànsit Dansa treballa en la creació, producció i exhibició dels seus espectacles com a companyia professional de dansa, alhora que duu a terme programes de formació professional de ballarins/nes, projectes de difusió i sensibilització per la dansa i activitats de dinamització i integració social. Trànsit Dansa actualment és la responsable del programa de formació professional de dansa a l’Aula de Teatre i Dansa Municipal de Mataró, impulsant i consolidant la incorporació curricular de la dansa dins de les escoles de primària i secundària a través del projecte Mou-te!

Fotografia David Ruano

  • 2012 · col·laboració Festival Grec · Ballant a la sorra