Graner

› Notícies

SÍMPTOMA I REPETICIÓ: Una investigació amb els usuaris i usuàries de la Casa Jove de La Marina.

“La psicologia utilitza el teatre per curar individus i el teatre utilitza la psicologia per curar societats. El repte d’aquesta investigació, però, ha estat trobar quines podrien ser les tècniques específiques del teatre que poguessin ser útils en la psicoteràpia. O, en altres paraules, com el teatre, utilitzant les eines del teatre, podia curar individus.” (Roger Bernat).

Lygia Clark, els seus “Bichos” (a la fotografia) i la seva voluntat de convertir objectes o mecàniques artístiques en mètodes de cura és una de les creadores que apareixen dins la memòria-relatoria “Símptoma i repetició” de Roger Bernat, fruit del treball que ha dut a terme amb els usuaris i usuàries de la Casa Jove de La Marina – Fundació Sanitària Sant Pere Claver al Graner al llarg del curs 19-20, amb el suport de Pla de Barris.

Us recomanem moltíssim la lectura de la relatoria, una aproximació a la repetició com a tècnica teatral i pedagògica.