Residents Graner

Dins l’eix de treball CREACIÓ, les residències són l’activitat central i pretenen potenciar i donar cabuda a propostes vinculades al moviment i altres arts més tangencials que enriqueixin el panorama local, nacional i internacional de nova creació.  El Graner ofereix una cessió de l’espai en exclusiva durant la residència per part de la companyia o el creador, i s’assegura que no hi hagi interferències ni interrupcions horàries, una de les principals preocupacions que hem detectat per part dels creadors. Perquè això sigui possible, l’accés a l’espai és autogestionat i la companyia té accés directe a l’espai. D’aquesta manera l’estada del resident és totalment autònoma i el resident gaudeix de  la facilitat que comporta estar en un lloc conegut, del qual té la clau i que li ofereix no només l’espai de treball sinó diferents espais comuns de trobada i també una cuina.

L’equip del Graner aposta per crear una residència a la mida de les necessitats de cada projecte. No hi ha un model estàndard sinó que  el Graner treballa per a cada resident de manera específica, amb la consciència de que els recursos no són il·limitats, per suposat. El Graner, així, ofereix als residents la cessió de material tècnic, una oficina per a l’edició de vídeo, suport a la producció, seguiment del projecte i interconnexió amb altres agents culturals i cases de dansa. Així mateix, el Graner valora els processos i temps propis per tant, un creador es pot presentar a cada convocatòria anual (amb projectes diferents); de fet, és un valor poder treballar en continuïtat amb un mateix creador.

El Graner dóna visibilitat als projectes dels residents a través de les xarxes socials i de la seva pàgina web, on vol recollir les experiències dels residents i, sobretot, la seva trajectòria o voluntat creativa. Per complementar aquesta difusió, aportem continguts teòrics complementaris als projectes dels nostres residents.

A través de conveni, els ingressos que recull el Graner amb les residències només es poden destinar a promoure activitat artística i per tant retornen íntegrament al sector de la dansa, que es beneficia d’aquestes activitats artístiques que  promovem . En cap cas aquests ingressos poden derivar-se ni es deriven a finançar costos d’infraestructura o personal.

Tot i el poc temps de vida activa del centre de creació, a hores d’ara ja s’han establert contactes i col·laboracions amb espais i projectes locals. El següent pas ha estat d’àmbit nacional, i finalment, el tercer radi d’actuació passa per un context i una visibilització internacional, amb relacions amb Europa, Amèrica Llatina i la Mediterrània.

Totes aquestes relacions  configuren un futur mapa de circulació artística d’entrada i sortida de companyies i de propostes força encoratjador dins una línia de treball de xarxa i node amb la qual s’identifica el Graner. Així, les residències afavoreixen la circulació lliure de pensament amb una mirada local i també internacional.

RESIDÈNCIES GRANER
Tipus de convocatòria: Oberta, internacional.
Període: Anual.
Selecció: Comissió de valoració independent amb la participació del Graner.