Graner

› Territori

Art i territori

ART I TERRITORI té com a objectiu articular un projecte de recerca compartit entre tres fàbriques de creació -l’Ateneu Popular 9Barris, la Central del Circ i el Graner- al voltant de la creació artística amb les comunitats i en el territori. Un projecte que vol repensar la idea de territori com a lloc comú i transitar per nous contextos relacionals des de la pràctica cultural entesa més enllà del bé de consum. Amb aquest projecte -que té previst desenvolupar-se al llarg de 3 anys- assumim la necessitat de reflexionar col·lectivament sobre quin tipus de cultura generem als barri de la Trinitat Nova, El Besós i la Marina respectivament. Entenent aquesta necessitat des d’una bidireccionalitat de l’acció, volem reflexionar sobre quines estratègies despleguem per apropar-nos als barris, i com construïm espais d’intercanvi de sabers horitzontals i emancipadors.

Segona fase del projecte: Laboratoris (2021)

Segona fase del projecte de recerca compartida entre l’Ateneu Popular 9 Barris, la Central del Circ i el Graner al voltant de la creació artística amb les comunitats i en el territori.

Aquesta segona fase s’articula a partir de laboratoris que es realitzen d’abril a juny de 2021. Durant el primer trimestre de l’any, les tres Fàbriques participants han estat dissenyant aquests laboratoris des d’un lloc comú: l’anàlisi, eines, metodologies, estratègies i relatories obtingudes durant la Jornada de la Biennal de Pensament 2020, organitzada al voltant d’aquest marc de pensament. Els elements que configuren els laboratoris partiran de les necessitats i desitjos expressats pels i les participants de cada territori.

Cadascuna parteix d’un lloc molt diferent, que ve marcat per la seva trajectòria, la seva relació amb el territori i la comunitat i el seu eix singular d’acció. Però, parteixen al mateix temps de qüestions que es plantegen de manera col·lectiva: com arribar a un relat comú entre fàbriques que no uniformitzi, sinó que respecti les diferències i realitats que ens singularitzen? D’on sorgeix la necessitat de les fàbriques per impulsar accions col·lectives amb i per a la comunitat?

També en aquesta segona fase s’incorpora per acompanyar la recerca la Dianelis Diéguez, que vetllarà per la mirada global i col·lectiva del projecte, que compta amb una coordinació col·lectiva entre els tres equipaments, enriquint i afectant així les mirades i maneres de fer, aprenent les unes de les altres.

Els laboratoris:

  • El laboratori que engega l’Ateneu Popular 9 Barris està plantejat com un espai on generar vincles emocionals, on poder-se expressar lliurement i viure emocions positives en aquests moments de foscor. A partir de les històries de vida de les persones participants, històries de lluita i resiliència, es pretén generar un espai de suport mutu on compartir vivències a l’hora que donar visibilitat les desigualtats socioeconòmiques i/o opressions que pateixen els que hi habiten. El grup de participants està format per 15 persones d’entre 13 i 76 anys, homes i dones, d’orígens i procedències diversos, acompanyats per Rufi Rodríguez (artista de circ amb molta experiència en projectes comunitaris) i Lorena Hernández (actriu, amb molta experiència en projectes de teatre social i creació comunitària al territori).

 

  • ASSENTAMents és el laboratori que proposa La Central del Circ, amb una primera fase d’investigació de camp amb Ro Caminal i una segona de recerca creativa amb Jorge Albuerne. Dirigit a la comunitat artística i amb la col·laboració de persones del territori amb experiència en les temàtiques tractades, el laboratori parteix de la memòria de les persones que van habitar el Camp de la Bota. El fil conductor serà la situació actual i passada dels assentaments irregulars al barri del Besòs-Maresme, amb la intenció de posar en pràctica metodologies daproximació a un territori i les seves gents i, alhora, explorar dispositius artístics que puguin donar forma a les informacions i veus recollides en la fase de recerca.

 

  • Per part del Graner, el laboratori és procés de recerca i cocreació entre les artistes Pere Jou i Aurora Bauzà i les Aventureras (veïnes que formen part de la Coral de Sant Cristòfol del barri de La Marina). La Mª Àngels, l’Enriqueta, l’Amàlia, la Mª Luisa, la Sole i la Isabel es van autoanomenar amb aquest nom fa uns mesos, quan per primera vegada van participar en una creació contemporània al Graner. Amb Aquí i no allà Pere Jou i Aurora Bauzà proposen un projecte de recerca artística sobre la relació entre el cos, la veu i els mecanismes de construcció d’identitat individual i col·lectiva, que aborda qüestions com la vulnerabilitat i l’apoderament. Aquest projecte està plantejat com una investigació conjunta entre les artistes i les veïnes, treballant a partir de la memòria i les històries de vida arrelades al territori per desenvolupar un mecanisme escènic a mig camí entre l’òpera i la dansa contemporània. Una afectació mútua entre creadores i Aventureras, mentre teixeix noves relacions entre les comunitats de la Fàbrica i el barri.

Aquesta fase del projecte es tancarà amb una jornada de posada en comú el 21 de juny a Hangar, on es compartiran els processos de recerca i creació, reflexions i vivències amb participants dels tres laboratoris i la xarxa de fàbriques.

Consulta el dossier complet dels laboratoris adjunt

Jornades "Territori(s), comunitat(s) i pràctiques artístiques" (2020)

El 16, 17 i 18 d’octubre de 2020 es van dur a terme les Jornades Territoris(s), Comunitat(s) i Pràctiques Artístiques, una proposta itinerant entre La Central del Circ, L’Ateneu Popular 9 Barris i Graner per reflexionar sobre la creació artística comunitària des de les arts del circ, la dansa, el moviment i les arts vives. Aquesta proposta naixia de la necessitat compartida de les tres Fàbriques de Creació per situar el coneixement i la pràctica sobre aquest tipus de creacions, i de la voluntat de fer-ho de forma conjunta, en col·laboració, i interpel·lant persones (artistes o no)  que volguessin formar part de la reflexió. Les Jornades a la Biennal de Pensament, doncs, esdevenien el primer punt de trobada entre les 3 Fàbriques, tres equipaments fundats en moments i territoris diferents, on es desenvolupen arts diverses i que mantenen vincles també diferents amb els seus contextos. 

Al Graner, més concretament, vam partir de les següents preguntes: com passar de la participació en un projecte artístic a la col·laboració entre comunitats? Com repensar la idea de territori de forma coral perquè esdevingui un lloc comú? Com treballar amb cossos artístics per generar contextos relacionals d’experiència i pràctica cultural? Com passar del retorn social a l’afectació social? D’on sorgeix la necessitat d’una fàbrica de creació per impulsar accions col·lectives amb i per a la comunitat?

I vam treballar des de les següents activacions:

  • “Darrere de la muntanya”  és la peça escènica que parteix del treball “A quatre potes” del col·lectiu nyamnyam, a partir d’un treball amb el barri de La Marina. Amb l’Imma Solé de l’Institut Montjuïc i diverses famílies del barri, els nyamnyam han transitat el barri, i acompanyats també de la Dianelis Diéguez, el Pedro Pineda, el Salva Sanchís i l’Anna Rovira han creat aquest dispositiu escènic: un espai d’acció de lliure circulació entre el públic i creadorxs, que indaga sobre l’aparició de la quotidianitat en el fet escènic.
  • Taula “arts en viu” amb nyamnyam i Imma Solé: Partint d’un concepte que fa al·lusió als processos dins i entre les comunitats, es planteja no una taula sinó uns bancs de treball. A partir del dispositiu presentat a la peça ‘Darrera la muntanya’, s’obrirà un diàleg i es compartirà de manera pràctica com les ‘arts en viu’ suposen un espai d’acció i reflexió.
  • Taula “escena expandida” amb Dianelis Diéguez, Aurora Bauzà i Pere Jou: La taula partirà de la necessitat de portar als espais convencionals les pràctiques més experimentals i genuïnes. Que la noció d’escena expandida sigui posar al centre les coses que no ho són. I per fer-ho, s’elaborarà un glossari nou que redefineixi totes aquestes qüestions.
  • Taula “pràctiques relacionals” amb Roger Bernat: Entenent el territori com aquell espai construït socialment i travessat per la mirada comunitària, s’abordaran diferents metodologies de treball que s’hi activen. Pràctiques que transversalitzen, que es situen entre les pràctiques corporals i les dinàmiques col·lectives.

RELATORIA:

Per activar la diversitat de pràctiques i mirades, i, al mateix temps, conjugar l’interès comú per les creacions comunitàries, es va convidar a artistes i creadors/es, pensadors/es i activistes a detonar el pensament a partir de inputs i informacions diverses. Alhora, es va invitar a persones vinculades a les pràctiques comunitàries o pròximes a les Fàbriques, a deixar-se afectar per aquests inputs i obrir els seus raonaments i preguntes en col·lectiu. La relatoria és un recull de derives argumentals, idees i qüestions que van sorgir durant les converses que es van mantenir durant la Biennal de Pensament, els materials aportats per les persones convidades a dinamitzar els espais, les persones participants i la visió de les tècniques de les 3 Fàbriques. Per tenir la certesa que la veu de les persones participants a les jornades quedava reflectida en aquest document, es va fer una taula de treball posterior a la Biennal amb un grup de participants.  

S’ha volgut mantenir un sentit heterogeni i els punts diversos d’articulació dels discursos, però s’ha tractat les diverses activitats com si fos una única Jornada. Per poder unificar els continguts, s’ha proposat línies argumentals i s’ha mantingut la temporalitat de les activitats. La memòria s’inicia amb la descripció general de cada jornada  i continua amb les accions d’obertura. Posteriorment es presenten les Taules de treball de forma consecutiva i s’aborda la proposta feta per les persones dinamitzadores, el què va succeir durant els tallers, les metodologies i dispositius que es van detonar i els glossaris o preguntes que es van obrir.  Seguidament es presenten aquells conceptes que van ser transversals als tres espais i finalment es tanca amb els nous interrogants que projecten  indagacions de futur. 

Persones que han col·laborat amb els seus relats a la redacció d’aquesta relatoria:

Ro Caminal, Constanza Brnčić, Jorge Albuerne, Rocío Manzano, Mariló Fernández, Lali Álvarez, Ariadna Rodríguez, Iñaki Álvarez, Aurora Bauzà i Pere Jou, Dianelis Diéguez, Roger Bernat, Nuria Tarragó, Mariona Soler, Elies Martínez, Thomas Louvat, Aida Ballester, Joan Casas, Jon Elola, Gregorio Torchia, Ana Saint-Dizier, Monia Braghini, Nuria Guiu, Ariadna Miquel, Sara Caeiro, Marissa Patuví.