Graner

› Notícies

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA CREACIÓ GRANER 2022

El Graner obre una nova convocatòria de suport per a projectes en residència des de febrer a desembre del 2022. Aquesta convocatòria va dirigida a artistes, col·lectius, i altres professionals, locals i internacionals, que treballin en les àrees de la dansa i les arts vives, i que desenvolupin propostes de creació o d’investigació en diferents tipus de modalitats.

La convocatòria de residències 2022 s’ha articulat en sis modalitats diferents:

  • Modalitat A: Artista Associat/da
  • Modalitat B: Creació
  • Modalitat C : Investigació
  • Modalitat D: Investigació en espai escènic
  • Modalitat E: Artistes emergents
  • Modalitat F: Metodologies pràctiques
    • F1: Comunitat professional
    • F2: Comunitat no professional

Data límit de presentació de sol·licituds: 19/11/2021 (14h. hora Barcelona)

Un mateix artista pot aplicar a un màxim de dues modalitats, però en cas de ser acceptat, només podrà obtenir un dels ajuts.


DOCUMENTS RELACIONATS (s’actualitzen a mida que es publiquen oficialment)

Bases generals i formulari d’inscripció

Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses

A partir de la Resolució provisiona de sol·licituds admeses i excloses,  les persones aspirants disposen d’un termini de 5 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud per complementar la documentació que correspongui, segons l’indicat al llistat publicat, mitjançant la presentació telemàtica d’aquesta a través de l’adreça electrònica: ajutscreacio@mercatflors.cat