Graner

› Educatius

EDUCATIUS GRANER CURS 2020-21

Com a centre de dansa i arts vives, fomentem una educació que posa el cos i l’acció en el centre de l’experiència: practicar des del cos altres maneres de transmetre coneixement. Però sobretot ens proposem teixir col·laboracions de llarga durada, flexibles i basades en la confiança mútua, per generar comunitat educativa en un sentit ampli: amb el professorat, l’alumnat, les famílies i el barri. Una educació sobre pràctiques vives, oberta al risc, imprevisible, que aposta per la recerca, mutant i en construcció. Els projectes educatius de Graner s’emmarquen dins de Caixa d’Eines, un programa de l’ICUB, el Consorci d’Educació de Barcelona i Pla de Barris, present a 56 centres de la ciutat.

 

 

Graner -

Mediació (amb artefactum)

Zones de contacte explora les relacions entre les arts vives i la pedagogia des d’una perspectiva que situa el cos, l’experimentació i la investigació a la frontissa entre l’escena artística i l’escena educativa. A través de la creació de comunitats d’aprenentatge i experiència que habiten els “entre-llocs” de l’art i l’educació, proposem donar-nos temps i espais on compartir preguntes sobre allò que fem i com ho fem, elaborar els sentits de les nostres pràctiques, i obrir espais de conversa on intercanviar eines, procediments, i maneres de fer pròpies.

Graner -

Bressol i Infantil (0-6)

Durant els primers anys de vida el cos es mou de forma instintiva, lliure de prejudicis, tot i estar a punt de carregar-se d’(im)posicions. En la construcció del vincle afectiu entre el petit i l’adult, les interaccions entre els dos són fonamentals. Per això ens marquem com a objectius experimentar en família i treballar amb les escoles bressol en projectes de llarga durada. Observant els grups d’infants, com és el seu joc, per veure què podem oferir des del llenguatge del cos i el moviment.

 

Graner -

Primària (6-12)

Ser i estar, cossos que són i que a la vegada estan (dins de l’aula), cossos que aprenen (d’altres cossos), cossos que es mouen (sense ser-ne conscients). Cossos que s’avorreixen tot i no tenir marge de temps per sentir(se). Si el lloc excepcional de la dansa és la llibertat, treballar per tenir un cos disponible serà un dels objectius principals d’aquesta etapa educativa. Per això volem incidir en la consciència del cos, la seva presència, en els moviments propis i els dels altres. Un treball amb la gravetat, la suspensió i les diverses qualitats d’atenció.

Graner -

Secundària (12-16)

Deconstruir l’arquitectura dels cossos: quins són els límits del que es pot fer i del que no es pot fer dins d’un institut de secundària? Creiem que tota pràctica pedagògica està travessada pel cos, i que és clau introduir la performativitat als processos d’aprenentatge. Per això proposem desaprendre el cos de les càrregues socials imposades, alliberant els sabers que han estat constrenyits. Volem posar l’atenció en les veus que parlen i les que no parlen, experimentar amb el moviment, per tornar a situar així l’experiència a l’aula des d’un treball conjunt amb l’alumnat, el professorat i un creador/a contemporani.

Graner -

Professorat i mediadors

Presentar-se de manera diferent a l’habitual o treballar amb altres narrativitats dins l’aula són alguns dels processos de transferència que es poden donar entre el fet escènic i la pràctica pedagògica. Les línies de treball que ens interessen investigar incorporen dispositius i metodologies properes a la creació contemporània, un diàleg constant entre presència, cos i pensament. Volem compartir una dimensió grupal que no passi només per la paraula sinó també pel joc, la vibració, la mirada. Volem establir relacions entre iguals per construir comunitat i compartir pràctiques docents. Sortir fora de classe. Recuperar altres espais de la ciutat i del barri com a llocs d’aprenentatge. Anar junts, juntes, a veure com treballen els artistes. Decidir entre tots i totes què volem fer.

Graner -