Graner

› Materials i recursos

Relatoria de les Big Bouncers

Durant el curs 2018-19 el col·lectiu Big Bouncers va estar duent a terme tallers intergeneracionals i experiències artístiques a l’aula de diferents escoles bressol del barri de La Marina. En aquesta relatoria ens parlen sobre el moment en el qual es trobaven quan van començar a desenvolupar les activitats, quins objectius es van marcar, com els van treballar i quines impressions els han quedat de tot plegat.