Graner

› ‘Coreografies de buxaca a l’aula’ amb Silvia Sant Funk

'Coreografies de buxaca a l'aula, ajudant a regular els estats d'atenció dels infants' amb Silvia Sant Funk

“Aquest curs reprenc el procés de treball ja iniciat el curs passat (21-22, dins el programa d’educatius del Graner) amb l’escola El Polvorí. És bonic constatar que les qüestions amb què vaig encarar aquest procés de recerca i pedagogia fa un any continuen sent essencials per a mi en el present. Hi ha dues afirmacions que són l’arrel de tot el que després desenvolupo amb els infants:

  • Allò al que parem atenció és la nostra realitat
  • L’estat de la nostra atenció determina la qualitat de la nostra experiència

Sabem que l’era digital està transformant el fenomen de l’atenció i ho fa de manera dràstica en els infants. Tots patim la dispersió que ens aboca l’era digital! Vull continuar reivindicant que la dansa és un llenguatge artístic integrador en què pensament, emoció i acció es modelen a través del nostre cos en moviment. També que la dansa és facilitadora de processos d’aprenentatge. Que el cos funcionant de manera integrada i creativa és una gran eina a les aules. Tenint això present, en el marc del programa d’educatius del Graner, desenvoluparé dues propostes de moviment senzilles i curtes, amb un propòsit diferent cadascuna, que es puguin integrar a l’aula i que formin part de les seves rutines.”


Silvia Sant Funk:

Després de molts anys dedicada a la dansa contemporània com a ballarina, coreògrafa i docent, m’interesso pels beneficis que tenen la consciència corporal, el moviment i el treball creatiu per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condició.

M’involucro en projectes que incideixen en les relacions entre dansa i pedagogia i  dansa i salut. Imparteixo formacions sota el títol “El cos intel·ligent” a particulars, joves i entitats que tenen com a finalitat recuperar la connexió amb el propi cos i la seva saviesa, incidint en qüestions essencials com la presència, la comunicació, les relacions interpersonals i la creativitat. De manera més esporàdica, però igualment apassionada mantinc viva la meva dedicació a la creació escènica, desenvolupant treballs propis i col·laborant amb altres creadors.

www.silviasantfunk.com


Curs i escoles 0n es desplegarà “Sin docente no hay proyecto”: Escola El Polvorí, 3r de primària

Docents de referència: Rosa Iglesias de Togores

El programa d’educatius del Graner s’emmarca dins el programa Caixa d’Eines, impulsat pel Pla de Barris de Barcelona, que consisteix en la introducció de pràctiques artístiques dins el currículum escolar amb l’objectiu de reduir les desigualtats entre els barris de la ciutat. 

Enguany, el programa compta per segon curs consecutiu amb la mediació de Magdalena Garzon.