Graner

› ‘Dansa i estats de l’atenció’ amb Silvia Sant Funk

'Dansa i estats de l’atenció' amb Silvia Sant Funk

La meva investigació parteix de la següent premissa: L’estat de la nostra atenció determina la qualitat de la nostra experiència. Sabem que l’era digital està transformant el fenomen de l’atenció i ho fa de manera dràstica en els infants. Sabem que la dansa és un llenguatge artístic integrador en el que pensament, emoció i acció es modelen a través del nostre cos en moviment. Tenint això present, en el marc del programa d’educatius del Graner desenvoluparé vàries propostes de moviment senzilles i curtes, amb diferents propòsits cadascuna, que es puguin integrar a l’aula i que formin part de les seves rutines. Dedicaré temps a la observació i el registre per descobrir quin efecte tenen aquestes propostes en la manera d’estar dels infants i per extreure’n aprenentatges que puguin ésser compartits amb la comunitat artística i educativa.


Silvia Sant Funk:

En els últims anys m’he dedicat a creuar els àmbits de la dansa, la creació i l’acompanyament a persones per millorar habilitats emocionals i comunicacionals a través del que anomeno intel·ligència corporal. Després de vint anys dedicada a la dansa contemporània com a ballarina, coreògrafa i docent, m’interesso pels beneficis que tenen la consciència corporal, el moviment i el treball creatiu per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condició. És així com complemento la meva recerca personal amb estudis de PNL, Social Presencing Theatre i Coaching Existencial, per assolir un coneixement més profund de la condició humana. Actualment imparteixo formacions sota el títol “El cos intel·ligent” a particulars, joves, entitats i empreses que tenen com a finalitat recuperar la connexió amb el propi cos i la seva saviesa, incidint en qüestions essencials com la presència, la comunicació, les relacions interpersonals i la creativitat. També faig processos individuals de coaching. De manera més esporàdica però igualment apassionada mantinc viva la meva dedicació a la creació escènica, desenvolupant treballs propis i col·laborant amb altres creadors.


Curs i escoles 0n es durà a terme “‘Dansa i estats de l’atenció”: 3r i 4t de primària – Escola El Polvorí

Els projectes educatius de Graner s’emmarquen dins de Caixa d’Eines, un programa de l’ICUB, el Consorci d’Educació de Barcelona i Pla de Barris, present a 49 centres educatius de la ciutat. Enguany, El el Graner compta amb la mediació de Magdalena Garzon.