Graner

› Materials i recursos

Materials i recursos

Us deixem a continuació tres converses al voltant de Zones de Contacte i de la relació de les arts vives i la pedagogia, i més en concretament de la relació de l’Institut Montjuïc amb el programa i el Graner.

Zones de contacte, amb la mediació d’artefactum, explora les relacions entre les arts vives i la pedagogia des d’una perspectiva que situa el cos, l’experimentació i la investigació a la frontissa entre l’escena artística i l’escena educativa. A través de la creació de comunitats d’aprenentatge i experiència que habiten els “entre-llocs” de l’art i l’educació, proposem donar-nos temps i espais on compartir preguntes sobre allò que fem i com ho fem, elaborar els sentits de les nostres pràctiques, i obrir espais de conversa on intercanviar eines, procediments, i maneres de fer pròpies. Aquests “entre-llocs” als quals apel·lem convoquen sabers diversos, veus encarnades i experiències situades per tal d’estranyar-nos, qüestionar-nos i comprometre’ns des del reconeixement mutu.