Graner

› ‘Transitioteen’ amb La Manubens i Lyn Diniz

'Transitioteen' amb La Manubens i Lyn Diniz

Aquest projecte vol a acostar els estudis i polítiques transfeministes als instituts de segon cicle. Proposem un projecte de recerca amb el grup-classe per analitzar l’institut en clau de gènere.

¿Què li passa a un cos transgènere quan entra a l’Institut? A partir d’aquesta pregunta articulem una sèrie de sessions artístiques on analitzem els espais, protocols, performativitats i coreografies del Centre Educatiu des d’una perspectiva de gènere. Per fer-ho oferim a l’alumnat pràctiques corporals que ens ajudin a entendre millor certs conceptes i a analitzar els espais desde l’experiència física. L’objectiu és descobrir juntes aquells protocols físics i simbòlics que poden violentar a les corporalitats Trans dins l’escola. El resultat final serà una publicació feta pel les mateixes participants on s’inclouen les descobertes del taller, propostes de canvi a les escoles públiques de Barcelona i pràctiques corporals que ajudin a fer dels centres Educatius un espai més TRANS. Aquesta publicació vol arribar a centres educatius d’altres barris o districtes que no participin directament del projecte, però puguin compartir les descobertes.


La Manubens i Lyn Diniz:

La Manubens i Lyn Diniz formen part del col·lectiu TeknoDrag. La nostra pràctica de recerca aborda la producció d’una performativitat Drag de manera dissident, crítica i en transformació constant. Treballem amb la Tecnologia Drag: una sèrie d’eines que es despleguen a partir de la vivència en la construcció del Drag. Aquestes no són tecnologies de control, però sí de resistència i ens brinden la possibilitat d’expandir la pràctica Drag de forma contrahegemònica.


Curs i escoles 0n es durà a terme “Transitioteen”: 2n d’ESO – IES Domènech i Montaner

Els projectes educatius de Graner s’emmarquen dins de Caixa d’Eines, un programa de l’ICUB, el Consorci d’Educació de Barcelona i Pla de Barris, present a 49 centres educatius de la ciutat. Enguany, El el Graner compta amb la mediació de Magdalena Garzon.