Graner

› Residències

Aurora Bauzà i Pere Jou

Col·laboracions, Convocatòria pública, 2021, 2020

Som Aurora Bauzà i Pere Jou, compositors que treballem amb el cos. L’objecte central de la nostra investigació és la veu humana i la seva relació amb el cos i el moviment. Com a compositors ja fa temps que hem entès que la música no és tan sols un fenomen sonor, sinó un fenomen físic, visual, palpable, movible i transferible. Les nostres composicions s’interpreten amb el cos però també amb la llum, el moviment coreogràfic, el ritme escènic… senzillament amb tot allò que llencem dins el que anomenem “escena”. Conceptualment, estem molt interessats en els processos de creació de significat, especialment els que fan referència a la identitat, tant individual com col·lectiva. La nostra mirada està contaminada pel pensament de Jean Baudrillard, la música barroca i electrònica i un amor desacomplexat per la cultura mainstream. També som deutors d’artistes com Alessandro Sciarroni, Maud le Pladec o Sonia Gómez amb les qui hem treballat com a compositors i/o intèrprets.

  • 2020 · convocatòria pública emergents · I AM (T)HERE
  • 2021 · col·laboració amb BooMBeta · nou projecte amb Las Aventureras

SOBRE EL PROJECTE EN RESIDÈNCIA:

I AM (T)HERE condensa la nostra investigació sobre la relació entre cos i veu. Es tracta d’un treball basat en la repetició obstinada d’una nota produïda amb la veu i en la superposició d’un moviment que emancipa al cos de la seva condició de productor del so. Aquest dispositiu és l’inici d’un llenguatge personal que ens permet construir una semàntica pròpia dins la relació entre cos i veu, un llenguatge transversal que no jerarquitza entre disciplines de les arts vives com ara el moviment i el so. El projecte que realitzarem al Graner es centra, precisament, en desenvolupar plenament aquest llenguatge propi amb el qual acabarem de tancar I AM (T)HERE com a peça escènica.

Alhora, tenim l’objectiu d’aprofundir en els mecanismes de construcció d’identitat, tant individual com col·lectivament. La nostra recerca s’expressa no només a través de I AM (T)HERE sinó que la volem projectar més enllà d’aquesta peça. Creiem que aquest dispositiu és molt prometedor realitzat en grup i és per això que, una vegada finalitzada i estrenada la peça al Festival Grec 2020, tenim l’objectiu de realitzar una continuació del nostre treball: WE ARE (T)HERE, un projecte en què posar en pràctica grupal el nostre dispositiu.

https://www.telemannrec.com/iamthere
instagram: @perejou // @aurora.bauza.music // @telemann_rec
https://www.facebook.com/pere.jou
https://www.facebook.com/au.ba.31
https://www.facebook.com/telemannrec.music/