Graner

› Residències

Cuqui Jerez

Col·laboracions, 2021

Artista, coreògrafa i intèrpret. (Madrid / Berlín)

Des de les meves primeres peces, el meu treball ha estat una eina per entendre l’acte performatiu. Fins ara feia representacions, danses, peces de teatre, vídeos, textos, fotografies, objectes, esdeveniments i publicacions, però d’alguna manera considero totes aquestes pràctiques com a coreografies. El meu plantejament de totes les obres és coreogràfic, per això em considero principalment coreògrafa. La meva obsessió és crear noves realitats i nous llenguatges a través de l’espai, el temps i els cossos. Estic molt centrada a construir en l’espai, però en el meu treball no puc separar l’espai del temps. El temps permet el procés de construcció o transformació de l’espai i aquesta relació espai-temps activa el llenguatge o la possibilitat d’escapar-ne.

M’interessa crear un desplaçament en l’experiència de l’espectador. La manera d’entendre aquest possible desplaçament ha canviat al llarg de la meva pràctica de diferents maneres i en diferents dimensions. En els meus primers treballs, aquest canvi es produeix dins d’un camp semiòtic, entenent l’acte performatiu com un sistema de signes que produeixen una situació o una ficció. Més tard, començo a entendre aquest acte com una cosa que s’allunya del significat i les referències, on es produeix un alliberament del llenguatge i entra en joc la percepció i la contemplació del món. En aquest canvi, la comprensió de la ficció es transforma, ja que ja no arriba a representar quelcom que existeix, sinó a representar quelcom que no existeix i, per tant, crea un suggeriment, una nova possibilitat. En els meus darrers projectes estic observant i practicant el comportament de les coses, eliminant el poder de la figura de l’intèrpret i donant-lo a les “coses”, creant paisatges en moviment, observant la performativitat de la materialitat i oferint a l’espectador un estat de contemplació. on es posa en joc la hiperatenció, l’expectativa, el suspens i l’emoció.

  • 2021 · col·laboració amb Conde Duque · Mágica y Elástica

https://www.cuquijerez.com/