Graner

› Residències

Janet Novás, artista associada al Graner 2022-23

Ballarina, performer, creadora i professora de dansa. M’he format entre Madrid, Brussel·les i Berlín, i actualment resideixo a Barcelona. L’any 2008 començo a desenvolupar les meves pròpies creacions amb l’únic objectiu d’entendre què m’interessa de l’escena, del cos i de la dansa. El treball que he estat desenvolupant tots aquests anys com a creadora es caracteritza fonamentalment per la meva relació amb allò energètic a partir del moviment, la música, la caixa fosca, la il·luminació, els objectes i el meu vincle amb la mirada de l’espectador. Aquestes connexions m’han permès transcendir i acostar-me a un tipus específic de fisicalitat, de presència corporal, un tipus d’imatges i accions determinats, i unes relacions especifiques amb els objectes. Habitualment m’enfronto a les meves creacions des del cos com a primera eina de treball i comencen a sorgir temes d’interès a partir d’aquest lloc. Algunes de les meves creacions en solitari són Cara pintada (2010),Who will save me today? (2013) Si pudiera hablar de esto no haría esto (2017) i Where is Janet? (2021), i també he creat un duet en col·laboració amb Mercedes Peón, Mercedes mais eu (2018), i he dirigit l a peça col·lectiva Imaginé cinco cuerpos y ninguno era el mío (2019) en col·laboració amb les dissenyadores Zap&Buj.

www.janetnovas.com


  • 2022 · convocatòria pública modalitat associada · PROTO

Títol provisional que dona inici a un procés de recerca en què vull submergir-me aquest any i que té el desig de transformar‑se en una peça col·lectiva per a l’any 2023. Fent un recorregut per tota la meva trajectòria com a creadora, proposo desplaçar els meus viatges introspectius, la meva metodologia de treball i les meves pràctiques, i posar-les al servei d’altres artistes, i així veure junts quines noves formes volen obrir-se pas.


  • 2015 · col·laboració amb Teatro Pradillo · Si pudiera hablar de esto no haría esto
  • 2019 · col·laboració amb Sismògraf · Mercedes máis eu
  • 2021 · col·laboració amb CGAC · Where is Janet?