Graner

› Residències

Leticia Skrycky

Convocatòria pública, 2021

Sóc dissenyadora i creadora escènica. Treballo en el camp de la performance i la dansa. Crec que les peces són abans de res una situació d’atenció on convergeixen infinites forces, diverses, autònomes i certament incontrolables. Per això, entenc les pràctiques del fer-pensar en arts a partir de la col·laboració i d’aquestes relacions usualment misterioses humanes i no-humanes. Si penso en la creació com un procés d’excavació, aleshores m’agrada creure que el meu entrenament és aprendre a notar el que hi ha sota, darrere o a través de les coses: el desig de saber alimentar la possibilitat que s’oculta en l’opacitat de l’afecte, el que ens reuneix i es va succeint juntament amb nosaltres.

  • 2021 · convocatòria pública (modalitat investigació en il·luminació) · Las lámparas #3

SOBRE EL PROJECTE EN RESIDÈNCIA:

Aquestes llums ens conviden a experimentar la seva calor, a escoltar la seva fisicalitat, a visualitzar un camp magnètic existent, a percebre un flux d’energia elèctrica activa. Emeten una llum que no està al servei de deixar veure un objectiu, sinó un exercici per alliberar la visió i aguditzar l’escolta. En aquest treball he descobert una pràctica d’escolta com a lloc per a la investigació visual, una sensibilització aguda sobre la presència d’allò invisible i la possibilitat de tactilizar la meva pròpia mirada com a creadora. M’ha provocat pensar el present com a experiència també reveladora de futurs i passats, en espais encara no revelats, i en la capacitat de fabular col·lectivament per veure l’invisible juntes.

LAS LÁMPARAS #3 s’entén com una coreografia elèctrica dins de l’espai escènic d’un teatre.

https://leticia-skrycky.tumblr.com/
https://proyectotactil.tumblr.com/
Facebook: https://www.facebook.com/leticia.skrycky.9
Instagram: @leticiaskrycky