Graner

› Residències

Library Z-Library

Norberto Llopis

Convocatòria pública, 2023

Norberto Llopis Segarra: El meu treball oscil·la entre la dansa, la performance i el pensament, inicialment em vaig formar en dansa i coreografia al Institut del Teatre, però el meu interès per la performance i altres apropaments al cos, em va portar a realitzar el màster en performing arts DasArts (Amsterdam). Paral·lelament a la meva pràctica artística he anat formant-me i desenvolupant una pràctica de pensament i escriptura al voltant del cos, el moviment i la performativitat. Aquesta pràctica d’escriptura va, des de l’assaig al voltant de les pràctiques artístiques, a la conferència performativa, la instal·lació o les accions duracionals. En els meus últims treballs ha anat guanyant importància la noció d’operació com a pràctica tant artística com de pensament, noció en la qual es centrarà la recerca que estaré realitzant en el Graner.

Moviments: En els darrers anys, la noció d’operació ha anat guanyant pes en la meva manera d’entendre les pràctiques artístiques i de pensament, operació entesa com a procés o improcedència reiterativa amb la qual intervenim un medi, operació desencadenant que sempre posa un petit sobirà en desequilibri i precipita la deconstrucció d’un medi, d’un llenguatge. Moviments és una investigació a cavall entre la recerca en dansa, la performance i el pensament, que pren com a matèria d’estudi les escriptures de la poeta Gertrude Stein per tal d’analitzar el que en elles opera, i extrapolar aquesta operació a la coreografia, a la performance, al moviment, al que mou entre els moviments.

  • 2023 · convocatòria pública (modalitat investigació) · Moviments
  • 2021 · col·laboració amb el Festival Sâlmon ·  All things (un fragment)
  • 2016 · col·laboració Festival Sâlmon< · El Capitalista

@norbertollopissegarra

Fotos de Merche Llopis Segarra (retrat) i de Miguel Lorenzo (performance, a l’IVAM, en el context Motors de creació, projecte impulsat per APDCV i APdC).