Graner

› Resolució convocatoria 2022

Вавада онлайн - ваш путь к захватывающим азартным развлечениям. Рабочее зеркало леон и официальный сайт Хотскинс.

CONVOCATÒRIA 2022

La convocatòria d’ajudes a la creació en residència 2022 va constar de 6 modalitats i va anar dirigida a artistes, col·lectius, i altres professionals, locals i internacionals, que treballin en les àrees de la dansa i les arts vives, i que desenvolupin propostes de creació o d’investigació en diferents tipus de modalitats.

La convocatòria de residències 2022 es va articular en sis modalitats diferents:

 • Modalitat A: Artista Associat/da
 • Modalitat B: Creació
 • Modalitat C : Investigació
 • Modalitat D: Investigació en espai escènic
 • Modalitat E: Artistes emergents
 • Modalitat F: Metodologies pràctiques
  • F1: Comunitat professional
  • F2: Comunitat no professional

Les sol·licituds es va poder presentar des del moment de la publicació de la convocatòria fins el dia 19 de novembre de 2021 (14h hora Barcelona).

Rebudes 328  sol·licituds per a la convocatòria, en data 17 de desembre de 2021 es va reunir la Comissió de Preselecció, que va seleccionar 60 propostes per ser valorades pel Jurat. En data 13 de gener de 2022 es va reunir el Jurat per dur a terme la deliberació i veredicte dels premis atorgats com ajuts en virtut de la convocatòria, sotmès a la condició que tots els seleccionats aportin la documentació exigida a les bases de la convocatòria per a ser beneficiaris dels ajuts, per la qual cosa es va RESOLDRE Concedir en conformitat amb el veredicte del Jurat, i sens perjudici del tràmit d’audiència que ha de seguir aquest acte, els ajuts a la creació d’El Graner, Fàbrica de Creació, per a l’any 2022, a les persones i per les modalitats que s’indiquen a continuació:

MODALITAT A:

 • Janet Novás

MODALITAT B:

 • Richard Mascherin
 • Olga Álvarez
 • Andrea El Ameri Ruiz

MODALITAT C:

 • Paula Gomez Quintana
 • Carolina Campos

MODALITAT D:

 • Vicente Colomar
 • Jou Serra

MODALITAT E:

 • Candela Capitán
 • Júlia Barbany
 • Guillem Jiménez
 • Marina Pravkina

MODALITAT F:

 • Levi & Russo Produções
 • Magdalena Garzon

TOTA LA INFORMACIÓ PERTINENT I LA DOCUMENTACIO OFICIAL AQUÍ

CONVOCATÒRIA 2021

La convocatòria d’ajudes a la creació en residència 2021 consta de 4 modalitats i va dirgida a artistes , col·lectius, i altres professionals, locals i internacionals, que treballin en les àrees de la dansa i les arts vives, i que desenvolupin propostes de creació o d’investigació.

• Residències de creació
• Residències d’investigació
• Residències de recerca en il·luminació escènica
• Artistes emergents

La recepció de sol·licituds es va obrir del 29 de setembre al dia 14 d’octubre de 2020 (20h hora Barcelona).

Després d’examinar la documentació presentada per les 406 sol·licituds d’ajuts a la creació rebudes, en data 28 d’octubre de 2020 es va resoldre i fer pública la llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria als webs de referència. El mateix dia 28 d’octubre es va reunir la Comissió de Preselecció que va seleccionar 50 propostes per ser valorades pel Jurat. El data 9 de novembre de 2020 es va reunir el Jurat per dur a terme la deliberació i veredicte dels premis atorgats com ajuts en virtut de la convocatòria, sotmès a la condició que tots els seleccionats aportin la documentació exigida a les bases de la convocatòria per a ser beneficiaris dels ajuts.

Una vegada vençut el termini del tràmit d’audiència esmentat sense que s’hagin presentat al·legacions i havent presentat els beneficiaris la totalitat de la documentació sol·licitada a efectes de concessió dels ajuts, a dia 26 de novembre l’òrgan instructor eleva a la Direcció del Consorci la següent proposta de resolució definitiva:

CONCEDIR els ajuts a la creació d’El Graner, Fàbrica de Creació, per a l’any 2021, als candidats i per les modalitats que es relacionen a continuació:

MODALITAT A • Residències de creació

 • Lara Ortiz / Cia. Lara Brown
 • Cris Blanco
 • Julián Pacomio
 • Anto Rodríguez

MODALITAT B • Residències d’investigació

 • Xavier Manubens
 • Fernando Gandasegui Arahuetes

MODALITAT C • Residències de recerca en il·luminació escènica

 • Leticia Lucia Skrycky Enriquez

MODALITAT D • Artistes emergents

 • Raquel Klein Torrens
 • Joaquín Collado

Documentació complementària:

BASE I FORMULARI DE SOL·LICITUD

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE PRESELECCIÓ I JURAT DE LA CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D’ATORGAMENT DELS AJUTS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ATORGAMENT DELS AJUTS

 

 

CONVOCATÒRIA 2020

Reunit el jurat a 20 de desembre del 2019, es van valorar els 50 projectes seleccionats per la Comissió de Preselecció, escollits del total de 476 sol·licituds presentades a aquesta convocatòria. Las valoracions es van fer en base als criteris establerts a les bases de la mateixa, tenint en compte el rigor i solidesa de les propostes artístiques, el grau d’experimentació, la trajectòria del sol·licitant (excepte per la modalitat C), i la possibilitat d’establir un diàleg amb les línies de treball de graner (només per a la modalitat A). En base a aquests criteris es van seleccionar els següents artistes per desenvolupar els seus Projectes al 2020:

MODALITAT A: ARTISTES ASSOCIATS/ES

 • NÚRIA GUIU

MODALITAT B: RESIDÈNCIES DE CREACIÓ

 • SØREN EVINSON
 • ALBERTO CORTÉS
 • TXALO TOLOZA I LAIDA AZCONA
 • LIDIA ZOILO (MACARENA RECUERDA SHEPHERD)

MODALITAT C: ARTISTES EMERGENTS

 • PERE JOU I AURORA BAUZÀ
 • PALOMA MUÑOZ

MODALITAT D: RESIDÈNCIES D’INVESTIGACIÓ

 • OIHANA ALTUBE
 • VERTEBRO

La Comissió de Preselecció va estar formada per Tomàs Aragay, Mónica Pérez i Clàudia Brufau.

El Jurat va estar format per Xevi Dorca, Fani Benages, Tere Almar (nomes per a la Modalitat C), Pep Pla, Mariona Naudin, Marc Olivé i Elena Carmona.

Agraïm a totes les persones que ens van fer arribar les seu Projectes per l’interès mostrat en aquesta convocatòria!

CONVOCATÒRIA 2019

Reunida amb data 21 de novembre de 2018, la Comissió de valoració i selecció formada per:

 • Txalo Toloza: artista independent i resident del Graner en diverses ocasions.
 • Tere Almar: tècnica d’arts escèniques de l’Ajuntament de Mataró, en representació del Mercat de les Flors.
 • Rosa Pino: gerent de la companyia Mons dansa, en representació de l’Associació de Companieas de Dansa de Catalunya.
 • Gemma Calvet: pedagoga de la dansa, en representació de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.
 • Marta Oliveres: coordinadora programa residencias i relacions internacionsles de La Infinita de L’H
 • Elena Carmona i Ariadna Miquel, en representació del Graner (amb un únic vot)

Rebudes 118 propostes per a la Convocatòria Residències Graner 2019, articulades en 3 modalitats:

 • Modalitat A: 18 projectes
 • Modalitat B: 56 projectes
 • Modalitat C: 44 projectes

Acorda la següent resolució de convocatòria:

MODALITAT A: ARTISTES ASSOCIATS

 • Projecte The black body, the blue mind & the fluorescent guts de SÒNIA GOMEZ (1 any)
 • Projecte Las cosas se rompen, la gente se muere de MARIONA NAUDIN (2 anys)

* En aquesta Modalitat A, la comissió de selecció ha volgut destacar i fer una menció especial al projecte 8.000 años después de NYAMNYAM. Tot i no haver estat un dels projectes seleccionats, la comissió valora molt positivament iniciar un diàleg amb els creadors per facilitar la viabilitat i un possible recolzament a la tasca d’investigació presentada.

MODALITAT B: ARTISTES RESIDENTS

 • Projecte La liturgia de las horas de JUAN CARLOS LÉRIDA
 • Projecte Várvara de BÁRBARA SÁNCHEZ
 • Projecte Menos festival Más ritual LAILA TAFUR & ALBA RIHE
 • Projecte Si no puedo bailar tu revolución no me interesa de COLECTIVO COINSPIRANTES
 • Projecte Where is dance happening GEORGIA VARDAROU

MODALITAT C: ARTISTES EMERGENTS

 • Projecte Pinkfish de ANA BORROSSA

Els criteris de selecció s’han establert seguint les bases de la convocatòria i tenint en compte el context en el que s’emmarca el projecte de gestió del Graner.

Per a qualsevol dubte : info@granerbcn.cat

CONVOCATÒRIA 2018

Reunida el 30 d’octubre la comissió de valoració i selecció de les 97 propostes rebudes a la convocatòria per projectes en residència des de febrer a desembre del 2018 al Graner, la resolució de la convocatòria és la següent:

Comissió de selecció modalitats A1, A3 i B:  Jordi Cardoner, Caterina Varela, Leticia Skrycky, Elena Carmona, Cristina Alonso.

Comissió de selecció modalitat A2: Jordi Cardoner, Caterina Varela, Elena Carmona, Cristina Alonso.

MODALITAT A: RESIDÈNCIES INVESTIGACIÓ

A1 (interaccion): cap proposta seleccionada

A2 (metodologies compartides): Projecte ‘Anotaciones para hacer-pensar-hacer’ de Luciana Chieregati, Vera Garat, Santiago Turenne, Alina Folini, Ibon Salvador, Leticia Skrycky i Carolina Campos.

A3 (recerca/creació): S’han passat a seleccionar dos projectes, després que no se’n seleccionés cap a la modalitat A1: Projecte ‘Trabajo Normal’ de Claudia Müller i ‘Línea larga punto punto punto más alto curva hacia arriba punto’ d’Oscar Bueno.

* en aquesta modalitat A3, la comissió de selecció ha volgut destacar i tenir en compte el projecte d’investigació de Magdalena Brezzo, que tot i no haver estat un dels projectes seleccionats la comissió valora molt positivament iniciar un diàleg amb la creadora per facilitar la viabilitat i un possible recolzament a la tasca d’investigació presentada.

MODALITAT B: RESIDÈNCIES DE CREACIÓ

Projectes seleccionats:

 • Projecte ‘Gesturing Refugees’ de Farah Saleh
 • Projecte ‘ Jura de Bandera’ de Vértebro
 • Projecte ‘ Tierras del Sud SA’ de Laida Azkona i Txalo Toloza
 • Projecte ‘ Human +’ de Javier Guerrero
 • Projecte ‘ Invitación para cualquier cosa’ de David Climent, Sònia Gómez i Pere Jou

Per a qualsevol dubte: info@granerbcn.cat

CONVOCATÒRIA 2017

Reunida la comissió de selecció el dia 10 de gener de 2017 per valorar les 165 propostes rebudes, la comissió ha seleccionat els següents projectes/creadors per a les diferents línies de residència del Graner 2017.

A1 Interaccions:

 • Bea Fernández i Javier Vaquero
 • TRANSformas

A2 metodologies compartides:

 • Lipi Hernández

A3 investigació / creació:

 • Quim Bigas i Carme Torrent
 • Bárbara Bañuelos

Modalidad B / Creació:

 • Vicente Arlandís
 • Javier Guerrero
 • Vértebro

La comissió de selecció ha estat formada per: Eduardo Bonito (artista i comissari independent – Brasil), Arancha López (artista local, ApdC), Gisela Creus (artista local, ACPDC), Natalia Balseiro (mediadora cultural independent – A Coruña), Marine Budin (productora – Elclimamola).

CONVOCATÒRIA 2016

Resolució 2a convocatòria 2016: L’equip de selecció de propostes va incloure en Miquel Barcelona (Acpdc)), Mariona Castells (Apdc), Cristina Alonso (Graner), Lipi Hernández (artista) i Marc Vives (L’Estruch).

Els creadors / cies seleccionades són:

 • Jann Gallois – Cie Burnout
 • Anna Calsina
 • Olga Mesa
 • Andreu Martínez Costa
 • Sònia Gómez
 • Conde de Torrefiel

Resolució 1a convocatòria 2016: L’equip de selecció de propostes va incloure en Guillermo Aroza, en Paulo Vasques del Festival Circular de Portugal, la Marta Riera de l’APDC, l’Andrés Corchero (creador proposat per l’Associació de Companyies) i la Cristina Alonso en representació del Graner.

Els creadors / cies seleccionades són:

 • Albert Quesada i Octavi Rumbau
 • El pollo campero – comidas para llevar
 • Mariona Naudin, Maria García Vera i Laia Cabrera
 • Paula Montecinos
 • Sandra Navarro

CONVOCATÒRIA 2015

Resolució de la 2na convocatòria pública de projectes 2015:

 • Sonia Gómez // Bailarina de Sonia Gómez proyectó de transmisión.
 • Conde de Torrefiel// Guerrilla
 • Big Bouncers// I Think you should wear something…
 • Los que quedan // The Sound project
 • Andrés Corchero// Lleno eres de gracia
 • Carretera N340 // N340
 • Alejandra Aguirre// Altereco
 • Victoria Macarte// Fine Cherry
 • Los corderos// de la eterna pareja a dos cuartetos
 • Brodas//Brincabros

Els membres de la comissió de valoració han estat: Miguel Acebes, Carles Mallol, Bea Fernández, Montse Iranzo (en representació de l’APDC) i Cristina Alonso (en representació del Graner).

Resolució 1a convocatòria pública de projectes 2015:

 • Albert Quesada: “Flamenco”
 • Carme Torrent: “Air-Condition”
 • Daniel Leveille: “Deux”
 • Raquel Gualtero : “No land(e)scape”
 • Roser Lopez Espinosa: “TRAMA”

Els membres de la comissió de valoració han estat: Jordi Fontdevila (comissari independent), Montserrat Iranzo (en representació de l’APDC), Toni Mira (en representació de l’Associació de Companyies) i Elena Carmona (en representació del Graner).

CONVOCATÒRIA 2014

Les companyies seleccionades per a realitzar residència al Graner durant l’any 2014 són les següents:

 • Cia. Mariantònia Oliver
 • Col·lectiu La Casquería
 • Guy Nader i Maria Campos
 • Manuel Rodríguez
 • María Garcia Vera
 • Muriel Romero i Pablo Palacio
 • Pablo Esbert
 • Quim Bigas
 • Rut Balbís i Paula Pintos
 • Sònia Gómez Vicente
 • Umma Umma Dance
 • La Coja Dansa

La comissió de valoració de les candidatures ha estat formada per Guillermo Weickert (ballarí i coreògraf), Paula Giuria (FIDCU – Uruguay). Cèsar Compte (APdC), Carles Mallol (ACPDC) i Cristina Alonso (Graner, Fàbrica de Creació).

CONVOCATÒRIA 2013

Les companyies seleccionades per a realitzar residència al Graner durant l’any 2013 són les següents:

 • Albert Quesada
 • Crida Company
 • El Conde de Torrefiel
 • Guido Sarli
 • Juska Weigel
 • Núria Guiu
 • Zero Visibility

La comissió d’experts ha estat formada per un representant del Mercat de les Flors ( Marc Olive- programador), les associacions de companyies (ACPDC) (Carles Mallol- socifundador de la caldera), un expert independent ( Juliana Reyes co-directora del Festival Impulsos de Bogota- Colombia) i Cristina Alonso (coordinador del GRANER).

CONVOCATÒRIA 2012

Les companyies seleccionades per a realitzar residència al Graner durant l’any 2012 són les següents:

 • Ariadna Estadella
 • Cie Emmanuel Grivet
 • Colectivo Sr. Serrano
 • Emiliano Sanchez i Eugenio Szwarcer
 • La Intrusa Danza
 • Sebastián García Ferro i Tomas Daniellis
 • Umma Dance i Manuel Rodriguez

La comissió d’experts ha representat al Mercat de les Flors, les associacions de companyies (ACPDC) i de professionals (APDC) del sector de la dansa de Catalunya.