Graner

› Modalitats de residències

Вавада онлайн - ваш путь к захватывающим азартным развлечениям. Рабочее зеркало леон и официальный сайт Хотскинс.

Com són les residències?

Les residències és un dels recursos essencials del Graner, un espai de creació obert les 24h els 365 dies a l’any. Els artistes residents accedeixen al Graner a partir de convocatòries obertes i també a partir de col·laboracions entre estructures. Les residències tenen una temporalitat limitada que garanteix la renovació regular de la comunitat artística que habita l’espai. Entenem els artistes com a investigadors, persones que arriben al Graner amb les seves preguntes i les seves hipòtesis de treball i no per buscar-hi una validació de les seves propostes, sinó que hi arriben per compartir les seves gramàtiques i els seus coneixements. L’experimentació, el dubte, són terrenys fràgils que necessiten temps i una escolta activa, només l’escolta autèntica produeix un espai lliure, condició mínima i necessària perquè es doni qualsevol tipus de creació.

Cada procés de creació és únic i irrepetible, cada artista necessita coses diferents i específiques. Així, cada residència necessita que es creï un marc diferencial que l’aculli i que reuneixi les condicions necessàries per desenvolupar el projecte.  Hem de trobar una col·laboració real de totes les parts, i identificar-nos com a còmplices d’un mateix esforç. Evidentment cada part ha de portar a terme tasques diferents, però totes necessàries i complementàries. Pensem que la paraula que ens fa sentir més còmodes a dia d’avui és ‘HABITANTS’; habitants legítims d’espais de creació i de residències que donen sentit, significat i continguts genuïns sempre canviants, sempre lligats a les realitats de cada moment.

Els artistes residents accedeixen al Graner a partir de convocatòries obertes que compten amb un equip de valoració extern i independent, que avalua les propostes conjuntament amb l’equip de gestió del Graner. Així mateix, les fàbriques de creació tenen llibertat per establir mecanismes d’accés múltiples que ajudin i afavoreixin la construcció de xarxes multiplicadores de la cadena de valor d’un procés de creació (investigació + creació + producció + exhibició + distribució). Així, el Graner té habitants que hi arriben per diferents motius i des de diferents situacions:

  • Convocatòria pública: obrim convocatòries públiques internacionals (1 o 2 l’any) on s’hi seleccionen creadors per desenvolupar els seus projectes al Graner a través d’una comissió de selecció.
  • Amb el Mercat de les Flors: també passen pel Graner en residència creadors vinculats al Mercat de les Flors (coproduccions, col·laboracions…)
  • Sinergies: Es tracta de residències fruit de la col·laboració amb altres espais, col·lectius, institucions o programes (locals, estatals i internacionals).