Graner

› Notícies

Resolució del procés de selecció per a la coordinació del Graner

A la Sala El Carmen, a les 12:00 h del 23 de juliol de 2021, es van reunir tots elsmembres del Comitè de Selecció (de forma mixta presencial i telemàtica) per a la valoració definitiva dels projectes finalistes. Després d’una detallada avaluació de les dues propostes finals, el Comitè va resoldre proposar a la direcció del Consorci Mercat de les Flors, per al lloc de COORDINADORA
GRANER, la contractació de la Sra.:

  • Sonia FERNÁNDEZ LAGE

El comitè de selecció ha estat format per:
• Directora del Mercat de les Flors
Àngels Margarit
• Gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona
Monica Mateos que delega en
Rosa Gibert (responsable del Programa de Fàbriques de Creació)
• Director de l’Àrea de Proximitat de l’ICUB
Anna Ramírez que delega en
Eva Soria (Directora d’Innovació Coneixement i Arts Visuals)
• Representant de l’APdC
Xevi Dorca (president)
• Representant de l’ACPDC
Roberto G. Alonso (President)
• Artista i/o professional independent del sector Dansa a proposta Consell Cultura Bcn
Anna Fontanet
Amb veu però sense vot
• Director Executiu Consorci Mercat de les Flors
Feliu Batlló

La data d’incorporació de la nova coordinació del Graner serà l’1 de setembre de 2021

Podeu consultar l’acta de la resolució, així com tots els documents del procés de selecció a l’apartat ofertes de treball del web del Mercat de les Flors