Graner

› Recursos

SERIE DE ARTÍCULOS «CREACIÓN DE FUTUROS»

Estamos en marzo del año 2040, te cruzas con alguien (esperemos que en persona y no por videollamada, vivan los cuerpos!) y te pregunta :“¿en qué andas?». Esta fue la premisa para encargar una serie de artículos a diferentes personas vinculadas al ecosistema Graner durante marzo de 2020, en pleno confinamiento. Un ejercicio de ciencia ficción, de imaginación para reflexionar de manera irónica e, incluso, esperanzadora sobre los futuros posibles de las artes vivas.

PRÁCTICAS INSPIRADORAS (DE) (DAS) (LAS) ARTES VIVAS (EN) (NA) IBEROAMÉRICA

Investigació que recull experiències que hagin aconseguit generar sabers significatius per al sector en els últims deu anys, aportant al diàleg, l’enriquiment i la consolidació de les relacions en l’espai iberoamericà. Pràctiques, projectes o programes ja siguin públics, privats o mixtes, que des de les més diverses escales i territoris responen amb creativitat a les necessitats del sector, que han generat xarxes col·laboratives i han treballat de manera articuladora, transfronterera i interdisciplinar, que han investigat i posat en pràctica maneres més que models de pensament, gestió i acció, que han generat d’alguna manera incidència en les transformacions culturals, econòmiques i socials de les seves comunitats.