Graner

› Residències

Akram Khan · Israel Galván

Amb Mercat de les Flors, 2014

Israel Galván, en aquells moments artista associat al Mercat de les Flors, i Akram Khan es van reunir a Torobaka per aproximar els seus móns i treballar des de els dos pols que configuren la tradició i l’avantguarda. Part del procés es va gestar al Graner.

Torobaka pren el títol d’un poema fonètic de Tristan Tzara d’inspiració maori. El toro i la vaca són animals sagrats en les tradicions de tots dos ballarins i representen la fusió d’ambdós estils de dansa. Més que imitar-se l’un a l’altre, la intenció dels ballarins és crear un nou gènere que neixi de l’esforç mutu per entendre millor la manera d’abordar la dansa de l’altre, un veritable intercanvi artístic.

Israel Galván, artista associat al Mercat, conegut per la innovació de les seves coreografies i la depuració de la seva tècnica, ha estat guardonat en nombroses ocasions, i ja fa vint anys que destaca a l’avantguarda del flamenc contemporani amb obres com La metamorfosis, Galvánicas, Arena, La edad de oro, Tábula rasa, Solo, El final de este estado de cosas – Redux, Israel vs los 3000, La curva i Lo real.

Akram Khan és un dels coreògrafs més aclamats i respectats de la dansa actual. En poc més d’una dècada el seu treball ha contribuït de manera significativa al món de les arts i la cultura al Regne Unit i arreu del món. La seva reputació s’ha fonamentat en l’èxit de produccions imaginatives, accessibles i rellevants com ara DESH, iTMOi, Vertical Road, Gnosis i zero degrees, diverses de les quals s’han pogut veure a Barcelona.

  • 2014 · amb el Mercat de les Flors · Torobaka